Vliv teploty, koncentrace a stupně chemického zesíťování roztoků hyaluronátu sodného na jejich tokové charakteristiky.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv teploty, koncentrace a stupně chemického zesíťování roztoků hyaluronátu sodného na jejich tokové charakteristiky.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Žáková, Karolína
dc.date.accessioned 2013-10-07T20:20:35Z
dc.date.available 2017-08-31T23:00:42Z
dc.date.issued 2012-02-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22047
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo studium reologických vlastností vodných roztoků sodné soli kyseliny hyaluronové v závislosti na iontovém složení okolního rozpouštědla (čistá redestilovaná voda, 0,01 M KCl) a dále vliv stupně chemického zesíťovaní divinyl sulfonem na změnu reologického chování. V této souvislosti byly proměřeny jednak koncentrační závislosti kinematické viskozity připravených roztoků za různých teplot 25, 30 a 35°C na průtokovém viskozimetru (Ubbelohde) a také na rotačním viskozimetru (konfigurace válec-válec). Z naměřených dat byly vypočteny základní reologické charakteristiky jako limitní viskozitní číslo, dynamická a kinematická viskozita. Byla potvrzena transformace expandované klubko ? zdvojená šroubovice pro studované roztoky při teplotě 30°C. Byl zjištěn mikro-heterogenní charakter síťovací reakce hyaluronátu sodného pomocí divinyl sulfónu. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1955807 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce je přístupná bez omezení od 31.08.2017
dc.subject Kyselina hyalurónová cs
dc.subject reologie cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject chemické síťování cs
dc.subject divinyl sulfon cs
dc.subject iontová síla cs
dc.subject Hyaluronic acid en
dc.subject rheology en
dc.subject viscosity en
dc.subject chemical crosslinking en
dc.subject divinyl sulphone en
dc.subject ionic strength en
dc.title Vliv teploty, koncentrace a stupně chemického zesíťování roztoků hyaluronátu sodného na jejich tokové charakteristiky. cs
dc.title.alternative Effect of the temperature, concentration and degree of chemical crosslinking on flow properties of sodium hyaluronate solutions. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vašina, Martin
dc.date.accepted 2012-10-26
dc.description.abstract-translated The aim of this MSc. thesis was to study the rheological properties of the aqueous solutions of the sodium salt of hyaluronic acid as a fiction of the ionic strength of the surrounding solvent (pure redistilled water, 0,01 M KCl) as well as the effect of the chemical crosslinking degree by divinyl sulphone on rheological behaviour. With respect to the latter mentioned there were measured concentration dependencies of the kinematic viscosity of the prepared solutions at different temperatures 25, 30 and 35°C as well as were performed rheological measurements on rotational viscometer (configuration cylinder-cylinder). From the measured data there were calculated basic rheological characteristics of the studied systems such as intrinsic viscosity, dynamic and kinematic viscosity. There was confirmed expanded coil ? double helix transformation for studied solutions at 30°C temperature. There was found micro-heterogeneous character of the crosslinking reaction of sodium hyaluronate with divinyl sulphone. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 26771
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-08-31


Files in this item

Files Size Format View
žáková_2012_dp.pdf 1.865Mb PDF View/Open
žáková_2012_vp.zip 74.11Kb Unknown View/Open
žáková_2012_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account