Porovnání účinku dvou typů droždí na kvalitu a trvanlivost mrazených rohlíků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Porovnání účinku dvou typů droždí na kvalitu a trvanlivost mrazených rohlíků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boudová Pečivová, Pavlína cs
dc.contributor.author Solanský, Marek cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T20:29:01Z
dc.date.available 2013-10-07T20:29:01Z
dc.date.issued 2012-01-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22054
dc.description.abstract Tato práce pojednává o vlivu jednotlivých typů droždí (Bruggeman, Vivo) v různém dávko-vání na vybrané chemické vlastnosti (obsah vody a aktivní kyselosti ? tedy pH) pšeničného těsta a vybrané chemické (obsah vody), texturní (tuhost) a senzorické (barva, vady povrchu, pórovitost střídy, gumovitost, křehkost, vláčnost, chuť a vůně) vlastnosti čerstvě upečených rohlíků a rohlíků tři dny po upečení. Pro jednotlivé analýzy bylo připraveno 28 vzorků pše-ničného rohlíkového těsta. cs
dc.format 111 cs
dc.format.extent 2195377 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject pšeničná mouka cs
dc.subject droždí cs
dc.subject mrazení cs
dc.subject textura cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject wheat flour en
dc.subject yeast en
dc.subject freezing en
dc.subject texture en
dc.subject sensory analysis en
dc.title Porovnání účinku dvou typů droždí na kvalitu a trvanlivost mrazených rohlíků cs
dc.title.alternative Comparison of the Influence of Two Types of Yeast on Quality and Shelf - life of Frozen Rolls en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Družbíková, Helena cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.description.abstract-translated This paper discusses whether the addition of different types of yeast (Bruggeman, Vivo) in various amount on selected chemical properties (water content and active acidity - the pH) of wheat flour dough and selected chemical (water content), texture (firmness) and sensory (color, surface defects, crumb porosity, gumminess, crispness, softness, taste and smell) prop-erties of freshly baked rolls and rolls three days after baking. For each analysis, 28 samples were prepared of roll's dough. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 25914
dc.date.submitted 2012-05-21 cs


Files in this item

Files Size Format View
solanský_2012_dp.pdf 2.093Mb PDF View/Open
solanský_2012_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
solanský_2012_op.pdf 70.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account