Zhodnocení teoretického znečištění z máčecí a sušící linky na povrchovou ochranu pérových listů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Zhodnocení teoretického znečištění z máčecí a sušící linky na povrchovou ochranu pérových listů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Zhodnocení teoretického znečištění z máčecí a sušící linky na povrchovou ochranu pérových listů
Autor: Smutná, Monika
Vedoucí: Běták, Ivo
Abstrakt: Cílem teoretické části této diplomové práce bylo zpracovat problematiku těkavých organických látek (VOC) z rozpouštědel a nátěrových hmot. Nejprve je vymezen pojem VOC, pak následuje popis některých rozpouštědel a stručný souhrn negativních vlivů těchto látek na životní prostředí a na člověka. Je zde popsán postup výroby nátěrových hmot a rozvedena problematika odstraňování VOC. Dále je zde uveden způsob matematického výpočtu teoretického množství úniku VOC do pracovního prostředí. Praktická část se týká rychlostí odpařování rozpouštědel a nátěrových hmot a koncentrace VOC v ovzduší. Rychlost odpařování je stanovena gravimetrickou metodou a výpočtem z matematického modelu. Pro zjištění koncentrace látek v plynné fázi je použita plynová chromatografie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2243
Datum: 2006-05-26
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2892


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
smutná_2006_dp.pdfZablokované 1.012Mb PDF
smutná_2006_vp.doc 25Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
smutná_2006_op.pdf 515.3Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet