Porovnání typů diet z výživového hlediska ve třech lázeňských centrech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Porovnání typů diet z výživového hlediska ve třech lázeňských centrech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boudová Pečivová, Pavlína cs
dc.contributor.author Večeřová, Veronika cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T16:06:59Z
dc.date.available 2013-10-08T16:06:59Z
dc.date.issued 2012-01-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22511
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na diety předepisované pacientům v lázeňských centrech. Vybranými objekty jsou Lázně Luhačovice, Lázně Teplice nad Bečvou a Mariánské Lázně. Podrobně jsou popsány 3 typy diet (nízkocholesterolová, redukční a diabetická) a normy jejich nutričních faktorů. V práci jsou hodnoceny jídelní lístky, které sestavují nutriční terapeuti lázeňských zařízení k daným dietám. Bylo zjištěno, že u většiny sledovaných faktorů nebyly jejich hodnoty plnění v normě, z čehož vyplývá, že nejsou dodrženy pod-mínky dietního stravování. U žádného lázeňského zařízení nejsou zjištěné výsledky pova-žovány za stoprocentně vyhovující. cs
dc.format 66 cs
dc.format.extent 6533871 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject dieta cs
dc.subject dietetika cs
dc.subject živiny cs
dc.subject nutriční faktor cs
dc.subject sacharidy cs
dc.subject lipidy cs
dc.subject proteiny cs
dc.subject cholesterol cs
dc.subject energie cs
dc.subject potraviny cs
dc.subject diet en
dc.subject dietetics en
dc.subject nutrients en
dc.subject nutritive factor en
dc.subject carbohydrate en
dc.subject lipide en
dc.subject protein en
dc.subject cholesterol en
dc.subject energy en
dc.subject food en
dc.title Porovnání typů diet z výživového hlediska ve třech lázeňských centrech cs
dc.title.alternative Comparison of Diet Types from Nutritional Point of View in Three Spas en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Družbíková, Helena cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on diets prescribed to patients in the spa resorts. The selected spa resorts are Lazne Luhacovice, Lazne Teplice nad Becvou and Marianske Lazne. Three types of diets such as low cholesterol, reducing, diabetic, and their standards of nutritional factors are described. The thesis also deals with the evaluation of menus compiled in ac-cordance with selected diets, that are created by nutritional therapists of spa facilities. Eva-luation is made on the basis of values of selected nutritional factors. It was found that the performance values of most of the monitored factors were within their normal limits, and it indicates that conditions of selected diets are not complied. The final results show that any of the selected spa facilities is satisfactory. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 25683
dc.date.submitted 2012-05-21 cs


Files in this item

Files Size Format View
večeřová_2012_dp.pdfBlocked 6.231Mb PDF View/Open
večeřová_2012_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
večeřová_2012_op.doc 87Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account