Využití metod měření statického a dynamického kontaktního úhlu smáčení pro určení povrchové energie anorganických a polymerních substrátů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití metod měření statického a dynamického kontaktního úhlu smáčení pro určení povrchové energie anorganických a polymerních substrátů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír cs
dc.contributor.author Kořenková, Martina cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T16:10:20Z
dc.date.available 2017-05-14T23:00:25Z
dc.date.issued 2012-02-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22515
dc.description.abstract V této diplomové práci byla v literární části řešena především problematika kontaktního úhlu smáčení a povrchové energie. Byly popsány základní vztahy a problémy fázového roz-hraní s důrazem na rozhraní pevná látka ? kapalina. Velká část je také věnována popisu me-tod měření kontaktního úhlu smáčení, a to jak přímými tak i nepřímými metodami. Závěr rešeršní práce je věnován přístupům k výpočtu povrchové energie pro pevný povrch. Experimentální část se věnuje měřením statických kontaktních úhlů smáčení pomocí metody sedící kapky a dynamických kontaktních úhlů smáčení pomocí Washburnovy metody. Pro měření byly použity vzorky PE, PP, PS, PVC a kaolinu, které byly různě modifikovány (UV záření, plazmování). cs
dc.format 98 s. cs
dc.format.extent 3117411 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce je přístupná bez omezení od 14.05.2017 cs
dc.subject kontaktní úhel smáčení cs
dc.subject povrchová energie cs
dc.subject metoda sedící kapky cs
dc.subject Washbur-nova metoda cs
dc.subject wetting contact angle en
dc.subject surface energy en
dc.subject sessile drop method en
dc.subject Washburn method en
dc.title Využití metod měření statického a dynamického kontaktního úhlu smáčení pro určení povrchové energie anorganických a polymerních substrátů cs
dc.title.alternative Application of Static and Dynamic Contact Angle of Wetting Meassurements for Determination of Surface Free Energy of Inorganic and Polymer Based Substrates en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčíková, Barbora cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis provides the knowledge of wetting contact angle and sur-face energy. There is a description of basic problems of phase interactions and interface with emphasis on the solid ? liquid interface. A large section of the theoretical part is devoted to description of wetting contact angle measurements, both direct and indirect methods. At the end of the theoretical part there are some possible approaches of calculating the surface energy of solid state. The experimental part of the thesis is focused on the static contact angles of wetting measu-rements using the sessile drop and dynamic contact angles of wetting by Washburn method. For the measurement, there were used samples of PE, PP, PS, PVC and kaolin, which have been variously modified (UV radiation, plazma). en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 26735
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-14 cs


Files in this item

Files Size Format View
kořenková_2012_dp.pdf 2.972Mb PDF View/Open
kořenková_2012_vp.doc 83.5Kb Microsoft Word View/Open
kořenková_2012_op.doc 86Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account