Etické hledisko fotografické manipulace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etické hledisko fotografické manipulace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava cs
dc.contributor.author Vychodilová, Monika cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T20:28:04Z
dc.date.available 2013-10-08T20:28:04Z
dc.date.issued 2011-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22624
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o specifické části manipulace v médiích, konkrétně tedy o fotomanipulaci. V teoretické části vymezuje důležité pojmy, shrnuje a popisuje její metody a také určitým způsobem analyzuje historii fotografické manipulace, která úzce souvisí s historií fotografie samotné. V praktické části práce pak pomocí výzkumu zjišťuje, jaká je mezi laickou i odbornou veřejností informovanost o této problematice, dále jak se na ni odborníci dívají a co považují za největší problém tohoto moderního trendu. cs
dc.format 58 s (66 540 znaků) cs
dc.format.extent 2186795 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject fotografie cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject žurnalismus cs
dc.subject média cs
dc.subject etika cs
dc.subject photography en
dc.subject manipulation en
dc.subject journalism en
dc.subject media en
dc.subject ethics en
dc.title Etické hledisko fotografické manipulace cs
dc.title.alternative Ethical Aspects of Photographic Manipulation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázda, Radim cs
dc.date.accepted 2012-10-08 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the photographic manipulation as the specific part of the manipulation in media. In its theoretical part it defines basic terms, summarizes and describes its techniques and analyzes the history of the photographic manipulation, which is closely related to the whole history of photography. In the practical part it researches the rate of the awareness of this problem, the opinion of professional public and the biggest risk of it. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 26035
dc.date.submitted 2012-09-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
vychodilová_2012_bp.pdf 2.085Mb PDF View/Open
vychodilová_2012_vp.doc 148.5Kb Microsoft Word View/Open
vychodilová_2012_op.doc 163Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account