Obsah fenolických látek v různých odrůdách révy vinné

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obsah fenolických látek v různých odrůdách révy vinné

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří
dc.contributor.author Machovská, Romana
dc.date.accessioned 2013-10-09T04:20:04Z
dc.date.available 2013-10-09T04:20:04Z
dc.date.issued 2012-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22914
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá obsahem polyfenolických látek ve vybraných odrůdách révy vinné. K analýzám byly použity extrakty ze tří druhů hroznů. Jeden druh byl z bílých hroznů Muškátu moravského a dva další druhy byly z hroznů Burgundy modré a Frankovky. Dále byla stanovena antioxidační a antimikrobiální aktivita extraktů z daných odrůd. Vzorky byly hodnoceny pomocí vhodnými metodami, jejími postupy a výpočty byly získány jednotlivé výsledky. cs
dc.format 79s. cs
dc.format.extent 1993928 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fenofáze cs
dc.subject polyfenolické látky cs
dc.subject třísloviny cs
dc.subject antioxidanty cs
dc.subject DPPH cs
dc.subject činidlo Folin - Ciocalteu cs
dc.subject Müller - Hintonův agar cs
dc.subject phenophases en
dc.subject polyphenolic substances en
dc.subject tannins en
dc.subject antioxidants en
dc.subject DPPH en
dc.subject reagent Folin - Ciocalteu en
dc.subject Müller - Hinton agar en
dc.title Obsah fenolických látek v různých odrůdách révy vinné cs
dc.title.alternative The Content of Phenolic Compounds in Different Varieties of Grapevine en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with content of polyphenolic substances in selected varieties of grapes. For analysis were used extracts from three kinds of grapes. The first was a cultivar of white grapes of Muškát moravský and the other cultivars were the grapes of Burgunda modrá and Frankovka. Next was determined antioxidant and antimicrobial activity of extract from the mentioned cultivars. The samples were evaluated using approriate methods, its procedures and calculations were obtained individual results. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 24168
dc.date.submitted 2012-05-21


Files in this item

Files Size Format View
machovská_2012_dp.pdf 1.901Mb PDF View/Open
machovská_2012_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
machovská_2012_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account