Tepelná stabilita upravených nanokompozitů polystyrenu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tepelná stabilita upravených nanokompozitů polystyrenu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčíková, Barbora cs
dc.contributor.author Gargulák, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T05:56:11Z
dc.date.available 2017-05-17T23:00:28Z
dc.date.issued 2012-02-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22974
dc.description.abstract Byly připraveny kompozitní materiály smísením na dvoušnekovém extruderu skládající se z polystyrenové matrice (KRASTEN 174) a šesti druhů nanoplniv (Nanofil 5, Nanofil 9, Cloisite Na+, Aerosil R 812, Mikromletý vápenec OMYA EXH 1, Halloysite). Charakterizace těchto materiálů byla provedena metodami termické analýzy TGA/DTA a DMA. Struktura byla charakterizována metodami FRIT, XRD a TEM. Bylo dokázáno, že nano-kompozity mají lepší termické a mechanické vlastnosti než čistý polystyren. cs
dc.format 77 s., 19 s. příloh cs
dc.format.extent 3215466 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce je přístupná bez omezení od 17.05.2017 cs
dc.subject Termická analýza cs
dc.subject nanokompozity PS/ jíl cs
dc.subject RTG strukturní analýza cs
dc.subject FTIR cs
dc.subject TEM cs
dc.subject Thermal analysis en
dc.subject nanocomposites PS/clay en
dc.subject XRD structural analysis en
dc.subject FTIR en
dc.subject TEM en
dc.title Tepelná stabilita upravených nanokompozitů polystyrenu cs
dc.title.alternative Thermal Stability of Modified Polystyrene Nanocomposites en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčík, Lubomír cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated Composite materials composed of polystyrene matrix (KRASTEN 174) and six types of nanofiller (Nanofil 5, Nanofil 9, Cloisite Na+, Aerosil R 812, Calcium carbonate powder OMYA EXH 1, Halloysite) were prepared on twin screw extruder. Materials were charac-terized by thermal analysis methods TGA/DTA and DMA. Structure of materials was cha-racterized by FTIR, XRD and TEM. It has been demonstrated that nanocomposites have better thermal and mechanical properties than pure polystyrene. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 26729
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
gargulák_2012_dp.pdf 3.066Mb PDF View/Open
gargulák_2012_vp.doc 86.5Kb Microsoft Word View/Open
gargulák_2012_op.doc 86Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account