Stanovení významných aromatických látek v odrůdových vínech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení významných aromatických látek v odrůdových vínech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišera, Miroslav
dc.contributor.author Benadová, Petra
dc.date.accessioned 2013-10-09T10:47:41Z
dc.date.available 2013-10-09T10:47:41Z
dc.date.issued 2012-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23098
dc.description.abstract Předmětem mé diplomové práce bylo stanovit aromatické látky ve vybraných vzorcích vín, které byli odebrány ze dvou vinařství. V teoretické části práce je popsána technologie výroby révového vína, chemické složení, vybrané aromatické látky a popis stanovení aromatických látek ve víně. V praktické části je uvedena metodika stanovení aromatických látek pomocí plynové chromatografie a vlastní stanovení aromatických látek ve vzorcích vína. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 10677346 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject víno cs
dc.subject výroba vína cs
dc.subject aromatické látky cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject hmotnostní spektrometrie cs
dc.subject wine en
dc.subject wine production en
dc.subject aromatic substances en
dc.subject gas chromatography en
dc.subject mass spectrometry en
dc.title Stanovení významných aromatických látek v odrůdových vínech cs
dc.title.alternative Determination of Aromatic Substances in Different Categories of Wines en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Pavel
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The subject of my thesis was to determine the aromas of wines in selected samples, taken from 2 wineries. The theoretical part describes the wine grape production technology, chemical composition, selected aromatic substances and a description of the determination of aromatic chemical substances in wine. The practical part is given methodology for aromatic compounds using gas chromatography and self determination in samples of aromatic wine. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 25643
dc.date.submitted 2012-05-21


Files in this item

Files Size Format View
benadová_2012_dp.pdf 10.18Mb PDF View/Open
benadová_2012_vp.pdf 63.42Kb PDF View/Open
benadová_2012_op.pdf 63.55Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account