Věrnostní systém jako nástroj zdokonalení péče o zákazníky Golden Apple Cinema a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Věrnostní systém jako nástroj zdokonalení péče o zákazníky Golden Apple Cinema a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gaja, Michal
dc.contributor.author Takáč, Petr
dc.date.accessioned 2013-10-09T15:48:40Z
dc.date.available 2013-10-09T15:48:40Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23280
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá věrnostními systémy a péčí o zákazníky společnosti Golden Apple Cinema, a.s. V teoretické části je charakterizováno řízení vztahů se zákazníky, budování hodnotných vztahů se zákazníky a procesy CRM. Dále jsou v této části obecně popsány věrnostní systémy pro udržení a získávání zákazníků a jejich loajalitu. V praktické části je představena společnost Golden Apple Cinema a.s. Je proveden popis věrnostního programu dvou konkurenčních společností a pomocí SWOT analýzy popsána také vlastní věrnostní karta. Dále je sestaven pomocí cenové analýzy návrh na model věrnostního programu pro nové období, stanoven jeho rozpočet a propagace. Závěrem práce, na základě provedených rešerší, výzkumných sond a analýz, jsou navrženy prognózy věrnostního systému společnosti. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 1617660 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject věrnostní systém cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject péče o zákazníky cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject věrnostní karty cs
dc.subject CRM cs
dc.subject loajalita cs
dc.subject hodnota zákazníka cs
dc.subject Loyalty system en
dc.subject sales promotion en
dc.subject customer care en
dc.subject competition en
dc.subject loyalty cards en
dc.subject CRM en
dc.subject loyalty en
dc.subject customer value en
dc.title Věrnostní systém jako nástroj zdokonalení péče o zákazníky Golden Apple Cinema a.s. cs
dc.title.alternative Loyalty System as a Tool to Improve Customer Care in Golden Apple Cinema a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2012-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis looks into the loyalty systems and customer care in Golden Apple Cinema, Inc. In theoretic part, there are characterized the managing relationships with customers, the building valuable customer relationship and processes of CRM. Then in this part, there are generally described thy loyalty systems for maintain and obtaining customers and their loyalty. In practical part, there is introduced company Golden Apple Cinema, Inc. Also, there is made describing of loyalty system of two competitive companies and own loyalty card. There is built model of loyalty program for new season with price analysis, set its budget and propagation. In conclusion, there are set predictions of loyalty system according performed research, investigative study and analysis. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27991
dc.date.submitted 2012-04-27


Files in this item

Files Size Format View
takáč_2012_bp.pdf 1.542Mb PDF View/Open
takáč_2012_vp.pdf 327.7Kb PDF View/Open
takáč_2012_op.pdf 409.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account