Projekt propagačních aktivit a řešení komunikace s cestujícími u DSZO, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt propagačních aktivit a řešení komunikace s cestujícími u DSZO, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef cs
dc.contributor.author Červenková, Lucie cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T21:27:13Z
dc.date.available 2013-10-10T21:27:13Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23758
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá propagační aktivitou a komunikací s veřejností Dopravní společnosti Zlín ? Otrokovice s.r.o. Jejím cílem je zhodnotit současné propagační aktivity a na základě analýzy navrhnout propagační projekt společnosti. Diplomová práce má 3 části ? teoretickou, praktickou a projektovou. Teoretická část je podkladem k řešení práce. Tvoří ji literární zdroje, které se zabývají marketingovou komu-nikací. V analytické části jsem uvedla současnou marketingovou komunikaci a SWOT ana-lýzu komunikačních aktivit. V projektové části jsem navrhla propagační kampaň, která je podrobena nákladové, rizikové a časové analýze. cs
dc.format 91 s. cs
dc.format.extent 9904038 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject reklama cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject Marketing communications en
dc.subject public relations en
dc.subject personal selling en
dc.subject marketing services en
dc.subject advertising en
dc.subject event marketing en
dc.title Projekt propagačních aktivit a řešení komunikace s cestujícími u DSZO, s.r.o. cs
dc.title.alternative Promotional Activities and Solution of Communication with the Passengers in DSZO, s.r.o. Project en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Charvátová, Taťána cs
dc.date.accepted 2013-05-20 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with promotional activity and communications with the public in Trans-portation company Zlín - Otrokovice s.r.o. Its goal is to evaluate the current promotional activities and by analyzing propose promotional project of company. The thesis is divided into three parts ? theoretical, analytical and project part. The theoreti-cal part is basis to solving work. It consists of a literary sources that deal with marketing communications. In the analytical part is analysis the current marketing communication and SWOT analysis of communication activities. In the project part is proposed a promotional campaign, which is subjected to cost, time and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29552
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
červenková_2013_dp.pdf 9.445Mb PDF View/Open
červenková_2013_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
červenková_2013_op.doc 136Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account