Číslicová technika - laboratorní úlohy v mikroelektronice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Číslicová technika - laboratorní úlohy v mikroelektronice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macků, Lubomír
dc.contributor.author Vymětal, Radim
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:18:54Z
dc.date.available 2010-07-14T06:18:54Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2378
dc.description.abstract Práce obsahuje návrh pěti laboratorních úloh pro předmět Mikroelektronika. Úlohy jsou sestaveny tak, aby se studenti prakticky seznámili s principy a použitím některých součástek patřících do mikroelektroniky. Studenti si pomocí experimentů, které budou provádět, ověří teoretické poznatky získané z přednášek. Součástí práce jsou zadání, návody a vypracování vzorových protokolů k laboratorním úlohám. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 3211182 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject logical circuits en
dc.subject coders en
dc.subject decoders en
dc.subject A/D conventers en
dc.subject counters en
dc.subject binar numbers en
dc.subject logical functions en
dc.subject Boolean algebra en
dc.subject De Morgan laws en
dc.subject logické obvody cs
dc.subject kodéry cs
dc.subject dekodéry cs
dc.subject A/D převodníky cs
dc.subject čítače cs
dc.subject binární čísla cs
dc.subject logické funkce cs
dc.subject Booleova algebra cs
dc.subject De Morganovy zákony cs
dc.title Číslicová technika - laboratorní úlohy v mikroelektronice cs
dc.title.alternative Numerical technology - laboratory exercise in mikroelektronice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Adámek, Milan
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated The purpose of this diploma work is to propose five laboratory exercises for Microelectronics subject so that students could practically acquaint with principles and sorts of some inevitable microelectronics parts. By the help of experiments students should verify their theoretic piece of knowledge gained from lectures. The work consists of the task description, elaboration instructions and a laboratory protocol example. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3353
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject učební pomůcky cs
local.subject mikroelektronika cs
local.subject laboratorní cvičení cs
local.subject teaching aids en
local.subject microelectronics en
local.subject laboratory manuals en


Files in this item

Files Size Format View
vymětal_2006_bp.pdf 3.062Mb PDF View/Open
vymětal_2006_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
vymětal_2006_op.doc 290Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account