Rychlé metody stanovení antimikrobiálních účinků rostlinných extraktů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rychlé metody stanovení antimikrobiálních účinků rostlinných extraktů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Magda cs
dc.contributor.author Bednaříková, Martina cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T21:57:01Z
dc.date.available 2013-10-10T21:57:01Z
dc.date.issued 2013-02-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23797
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na testování různých metod rychlého stanovení antimi-krobiálních účinků rostlinných extraktů a jejich vzájemného srovnání z hlediska efektivnosti a pracnosti. Jedná se o agarovou difuzní metodu, diskovou difuzní metodu a spektro-fotometrické měření optické hustoty. Pro tyto účely byly využity metanolové extrakty z jedlých květů a netradičních druhů ovoce. Účinky těchto extraktů byly sledovány na vy-brané grampozitivní a gramnegativní bakterie. Z výsledků je patrné, že pro rychlé stanovení antimikrobiálních účinků rostlinných extraktů je nejvhodnější disková difuzní metoda, dobré výsledky s možností získání rozšířených informací poskytuje metoda měření optické hustoty. Z důvodu spolehlivosti není vhodná agarová difuzní metoda. cs
dc.format 67 cs
dc.format.extent 1779458 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rostlinný extrakt cs
dc.subject antimikrobiální účinnost cs
dc.subject difuzní metoda cs
dc.subject optická hustota cs
dc.subject plant extract en
dc.subject antimicrobial effectiveness en
dc.subject diffusion method en
dc.subject optical density en
dc.title Rychlé metody stanovení antimikrobiálních účinků rostlinných extraktů cs
dc.title.alternative Evaluation of Plant Extracts Antimicrobial Activity by Rapid Methods en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mlček, Jiří cs
dc.date.accepted 2013-05-27 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on testing different methods for rapid determination of antimicrobial effects of plant extracts and their mutual comparison of effectiveness and labour intensity. It includes the agar diffusion test, a disk diffusion method and spectrophotometric mea-surement of optical density. For this purpose, methanol extracts of edible flowers and un-conventional fruits were used. The effects of those extracts were monitored for selected Gram-positive and Gram-negative bacteria. The results show that the disk diffusion met-hod is best for rapid determination of antimicrobial effects of plant extracts. Good results with possible extended information are obtained from measurement of optical density. The agar diffusion test is not suitable due to its reliability. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 29999
dc.date.submitted 2013-05-13 cs


Files in this item

Files Size Format View
bednaříková_2013_dp.pdf 1.697Mb PDF View/Open
bednaříková_2013_vp.doc 93.5Kb Microsoft Word View/Open
bednaříková_2013_op.doc 93.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account