Postoj konzumentů ke kvalitě a význam medu v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoj konzumentů ke kvalitě a význam medu v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří
dc.contributor.author Permedlová, Pavlína
dc.date.accessioned 2013-10-10T23:50:48Z
dc.date.available 2013-10-10T23:50:48Z
dc.date.issued 2013-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23910
dc.description.abstract Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na historii perníkářství, rozdělení medu podle původu a druhu. Je popsáno chemické složení medu a jakostní parametry. V praktické části se zabývá analytickým měřením textury litého a tvarovaného perníku za použití medu květového a medovicového s různou dávkou medu v těstě. Byla provedena senzorická analýza u vzorků výrobků s odlišným dávkováním květového a medovicového medu. cs
dc.format 64 s. (9 963) cs
dc.format.extent 2004382 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Med cs
dc.subject perníkářství cs
dc.subject texturní analýza cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject Honey en
dc.subject gingerbread en
dc.subject texture analysis en
dc.subject sensory analysis en
dc.title Postoj konzumentů ke kvalitě a význam medu v České republice cs
dc.title.alternative Attitude of Consumers to the Quality and Importance of Honey in the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nedomová, Šárka
dc.date.accepted 2013-05-29
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on the history of gingerbread making and sorting the honey according to its origin and kind. The chemical consistence of honey and its quality parame-ters are described. In the practical part, the dissertation solves analytic measuring of the texture of poured and shaped gingerbread with use of flower and mead honey with the various honey batch in pastry. A sensor analysis at the samples of products with different batching of flower and mead honey was made. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 29264
dc.date.submitted 2013-05-13


Files in this item

Files Size Format View
permedlová_2013_dp.pdf 1.911Mb PDF View/Open
permedlová_2013_vp.doc 96Kb Microsoft Word View/Open
permedlová_2013_op.pdf 473.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account