Analýza spokojenosti zákazníků firmy RAAB COMPUTER

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zákazníků firmy RAAB COMPUTER

Show simple item record

dc.contributor.advisor Raab, Ladislav
dc.contributor.author Vaňharová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-11T15:50:56Z
dc.date.available 2013-10-11T15:50:56Z
dc.date.issued 2013-03-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24302
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit a následně zhodnotit spokojenost zákazníků s poskytováním služeb firmy RAAB COMPUTER na základě dotazníkového šetření.Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V části teoretické jsou zpracovány poznatky z literatury, které se týkají spokojenosti zákazníků, marketingového výzkumu, metod sběru dat a dotazníku.Praktická část obsahuje informace o firmě. Hlavní část je tvořena analýzami jednotlivých otázek z dotazníků, kdy výsledky jsou znázorněny v grafech a tabulkách. Na závěr jsou zde navržena doporučení, která by mohla být vhodná pro firmu. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 1241797 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zákazník cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject analýza cs
dc.subject customer en
dc.subject statisfaction of customers en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject questionnaire en
dc.subject analysis en
dc.title Analýza spokojenosti zákazníků firmy RAAB COMPUTER cs
dc.title.alternative Analysis of Customer Satisfaction of RAAB COMPUTER Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2013-06-03
dc.description.abstract-translated Aim of my thesis was to found out and then to evaluate customers' satisfaction with services provided by RAAB COMPUTER company based on questionnaire survey. The work is devided into theoretical and practical parts. In the theoretical part there are elaborated information from literature relating to customers' satisfaciton, market research, methods of collecting data and questionnaire. Practical part contains information about the company. The main part consists of analyzes of the individual questions from the questionnaries when the results are shown in graphs. In conclusion there are recommendations that should be suitable for the company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32684
dc.date.submitted 2013-04-26


Files in this item

Files Size Format View
vaňharová_2013_bp.pdf 1.184Mb PDF View/Open
vaňharová_2013_vp.pdf 600.0Kb PDF View/Open
vaňharová_2013_op.pdf 548.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account