Sledování kvality stravování v Menze UTB ve Zlíně z hygienického hlediska

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování kvality stravování v Menze UTB ve Zlíně z hygienického hlediska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona cs
dc.contributor.author Hrubý, Radek cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:27:58Z
dc.date.available 2010-07-14T14:27:58Z
dc.date.issued 2007-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2517
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části aktuální platnou legislativou v odvětví výroby potravin. Dále jsou zde popsány hygienické požadavky na přípravu, výrobu, rozvoz, přepravu, skladování a uvádění pokrmů do oběhu. V praktické části se práce zabývá sledováním hygienické úrovně v podniku společného stravování. V Menze UTB byly odebrány vzorky pokrmů, stěrů z hotových pokrmů, stěrů z kuchyňského nádobí a náčiní a stěrů pracovních ploch pro zpracování surovin a hotových pokrmů k mikrobiologické analýze. Provedení izolace vybraných izolovaných bakterií z pokrmů a stěrů a jejich identifikace pomocí biochemických testů. cs
dc.format 97 cs
dc.format.extent 581698 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject hygienické normy cs
dc.subject onemocnění z potravin cs
dc.subject otravy z plísní cs
dc.subject odběr vzorků pokrmů cs
dc.subject odběr vzorků stěrů cs
dc.subject identifikace bakterií cs
dc.subject hygienic standards en
dc.subject affection from food en
dc.subject poisoning from fungi en
dc.subject taking of samples food en
dc.subject taking of samples scummings en
dc.subject identification of bacteria en
dc.title Sledování kvality stravování v Menze UTB ve Zlíně z hygienického hlediska cs
dc.title.alternative Monitoring of quality boarding in the student's hall of UTB in Zlin in term of hygiene en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Doležalová, Magda cs
dc.date.accepted 2007-06-12 cs
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of this Master thesis is described an actual legislation in a department of food production. Then the description of hygienic standard of preparation, produce, distribution, transportation, storage and actuating dishes in circulation follow. In the practical part is described a monitoring of a hygienic standard in a company of public catering. In the student's hall of UTB samples of food, scummings from boiled food, scummings from kitchen dishes and utensils and scummings from working surfaces for manufacturing of raw materials and boiled food were detracted for microbiology analysis. The implementation of isolation of selected bacteria from food and scummings and their identification by way of biochemical tests. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5191
dc.date.assigned 2007-01-08 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hrubý_2007_dp.pdf 568.0Kb PDF View/Open
hrubý_2007_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account