Evolutionary Modeling of Cell Processes

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Evolutionary Modeling of Cell Processes

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Evolutionary Modeling of Cell Processes
Autor: Sluštíková Lebedik, Anastasia
URI: http://hdl.handle.net/10563/27274
Datum: 2007-06-07
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 107 application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Za účelem rozšíření znalostí biologických omezení mechanismů modelování je nezbytně nutné prozkoumat metabolické sítě, které řídí buněčné procesy. Složitost vazeb mezi jednotlivými komponenty těchto sítí dělá předpověď chování systému extrémně komplikovanou. Studium dynamiky metabolického systému zahrnuje identifikaci parametrů systému. Na základě vysokého počtu reakcí, nelineárních interakcí mezi různými metabolity, enzymy a jinými komponenty systému můžeme posouzení parametrů metabolických systémů formulovat jako problém nelineárního programování (NLP). V disertační práci zkoumáme výkon moderních evolučních metod v identifikaci parametrů známých metabolických systémů. Navíc jsou ještě vybrané evoluční algoritmy použity k modelování metabolického systému s neznámými vlastnostmi. Disertační práce poskytuje teoretické základy pro studium metabolických sítí. Evoluční algoritmy použité na problém modelování metabolických sítí jsou popsány v teoretické části. Experimentální část se skládá ze čtyř studií. Tři evoluční techniky: Genetický Algoritmus, Diferenciální Evoluce a SamoOrganizující se Migrační Algolritmus, jsou použity k definování parametrů tří známých metabolických systémů: močovinový cyklus, three-step pathway a glykogenolýza v kosterní svalovině. Jednou z unikátních předností této disertační práce je novátorské použití algoritmu SOMA, dosud nepoužitého v oblasti bioscience, k definici parametrů systému na základě experimentálně získaných dat. Zároveň je naše studie jednou z hlavních částí výzkumu metabolismu lidských kmenových buněk. Celkově výsledky modelování ukázali, že evoluční algoritmy poskytují efektivní přístup v nalezení parametrů metabolických modelů a mohou být aplikovány při hledání řešení rozsáhlých problémů modelování metabolických sítí.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sluštíková lebedik_2013_dp.pdf 7.587Mb PDF Zobrazit/otevřít
sluštíková lebedik_2013_vp.pdf 23.04Kb PDF Zobrazit/otevřít
sluštíková lebedik_2013_op.pdf 341.3Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet