Návrh strategického rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Návrh strategického rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Návrh strategického rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto
Autor: Kocmánková, Ivana
Vedoucí: Schneider, Jaromír
Abstrakt: V diplomovej práci sa zaoberám návrhom strategického rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto. Práca pozostáva z dvoch základných častí, teoretickej a praktickej. Praktická časť je rozdelená na analytickú a projektovú. V teoretickej časti sú vymedzené teoretické východiská z oblasti regionálneho a mestského marketingu, regionálneho rozvoja, rozobraté sú základné programové dokumenty regionálneho rozvoja, marketingový mix, marketingové prostredie a strategické marketingové plánovanie. Nasleduje analytická časť, kde som rozobrala aktuálny stav Kysuckého Nového Mesta so zvláštnym prihliadnutím na oblasť cestovného ruchu a poznatky som súhrnne spracovala do SWOT analýzy. V náväznosti na analytickú, sa v projektovej časti zaoberám konkrétnym návrhom strategického rozvoja mesta a vypracovaním projektu z oblasti cestovného ruchu. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť takú stratégiu rozvoja, ktorá obyvateľom Kysuckého Nového Mesta môže zabezpečiť efektívne využitie všetkých možností a trvalý rozvoj mesta. Či sa to skutočne podarí, závisí len na nich.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2753
Datum: 2007-05-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 6756


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kocmánková_2007_dp.pdf 1.115Mb PDF Zobrazit/otevřít
kocmánková_2007_vp.doc 819Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kocmánková_2007_op.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet