Projekt marketingové komunikace produktové řady těstovin Lagris

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace produktové řady těstovin Lagris

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Šmehlíková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:22Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:22Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28177
dc.description.abstract Hlavní cílem diplomové práce je vytvořit projekt marketingové komunikace produktové řady těstovin Lagris. Diplomová práce je složena z teoretické, praktické a projektové části. V teoretické části je charakterizována marketingová komunikace, její cíle a proces. Dále jsou rozebrány jednotlivé nástroje marketingové komunikace. Poté následuje praktická část, která se zabývá představením společnosti, PESTE analýzou, Porterovým modelem, analýzou trhu, modelem GE, analýzou značky Lagris a shrnutím pomocí SWOT analýzy. Informace získané v analýzách jsou následně využity pro projekt marketingové komunikace. Celá projektová část je podrobena časové, nákladové a rizikové analýze.
dc.format 129 s. (171 150 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject projekt marketingové komunikace cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject advertising en
dc.subject sales promotion en
dc.subject marketing communication project en
dc.title Projekt marketingové komunikace produktové řady těstovin Lagris
dc.title.alternative The Project of Marketing Communication of the Product Line Pasta Lagris
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The main objective of the diploma thesis is to create a project marketing communications product line of pasta Lagris. The thesis includes theoretical, practical and project part. The theoretical part defines marketing communication tools, its goals and a process. Furthermore various tools of marketing communication are being analyzed there as well. Following practical part is being dedicated to a performance of the company, the PEST analysis, the Porter's model, a market analysis, the GE model, Lagris brand analysis and all of the above summarized by the SWOT analysis. Information gained from the analysis are applied to the marketing communication project at last. The whole project part is a subject of time, cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33666
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
šmehlíková_2014_dp.pdf 3.781Mb PDF View/Open
šmehlíková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
šmehlíková_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account