Projekt marketingového plánu firmy GASOTECH, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy GASOTECH, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Hanzalík, Milan
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:30Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:30Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28200
dc.description.abstract Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť projekt marketingového plánu firmy GASOTECH, s.r.o. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť obsahuje základné poznatky týkajúce sa marketingového strategického plánovania a charakteristiku malého a stredného podnikania. V praktickej časti je spracovaná marketingová situačná analýza, ktorá popisuje súčasný stav firmy. Výsledky analýz sú použité pri vytvorení projektu marketingového plánu. V závere práce je uvedený harmonogram projektu, rozpočet s nákladovou analýzou projektu, riziková analýza a systém monitorovania a kontroly.
dc.format 99 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingová situačná analýza cs
dc.subject marketingové ciele cs
dc.subject marketingová stratégia cs
dc.subject Marketing Plan en
dc.subject Marketing Situational Analysis en
dc.subject Marketing Aims en
dc.subject Marketing Strategy en
dc.title Projekt marketingového plánu firmy GASOTECH, s.r.o.
dc.title.alternative The Project of a Marketing Plan for the GASOTECH, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The main goal of this thesis is to propose a project of a marketing plan for company GASOTECH, s.r.o. The thesis is split up to two parts theoretical and practical. The theoretical part includes the basic knowledge about marketing strategical planning and a characteristic of small and medium business. In the practical part there is discussed marketing situational analysis that describes the current status of the company. The results of those analysis are used in creation of the project of the marketing plan. In the conclusion there are stated schedule of the project, budget with cost analysis of the project, risk analysis and system of monitoring and supervision.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33705
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hanzalík_2014_dp.pdf 33.39Mb PDF View/Open
hanzalík_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
hanzalík_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account