Hodnocení přínosu supervize dobrovolníky v Programu Pět P

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení přínosu supervize dobrovolníky v Programu Pět P

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Vítek, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:53Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:53Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28272
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Hodnocení přínosu supervizí dobrovolníky v Programu Pět P" se zaměřuje na supervizi, její přínos, funkce a její různé podoby, věnuje se také dobrovolnic-tví při práci s dětmi a mládeží. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje definici pojmů z oblasti supervize, etiky supervize, přístupů v supervizi, modely supervizí a dále pak dobrovolnictvím, jeho legislativním ukotvením, programy vě-nující se na území ČR dětem a mládeži. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu za použití polostrukturovaných rozhovorů s dobrovolníky Programu Pět P ve Zlíně. Cílem této práce je zjistit, jak hodnotí dobrovolníci Programu Pět P ve Zlíně přínos supervizí.
dc.format 89 s. (120 000 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject supervize cs
dc.subject supervizor cs
dc.subject supervidovaný cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject Program Pět P cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject supervision en
dc.subject supervisior en
dc.subject supervisee en
dc.subject volunteering en
dc.subject volunteer en
dc.subject Programme Pět P en
dc.subject qualitative research en
dc.title Hodnocení přínosu supervize dobrovolníky v Programu Pět P
dc.title.alternative Evaluation of the Benefits of Supervision in the Pět P Programme by its Voluteers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated This diploma thesis called " Evaluation of the Benefits of Supervision in the Pět P Pro-gramme by its Voluteers" focuses on supervision, benefit of supervision, its functions and its various forms, it deals also with volunteering in the work with children and youth. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes definitions of terms from the field of supervision, supervision ethics, approaches in supervi-sion, models of supervision, continues by volunteering, its legislative basis, programmes dealing with children and youth in the territory of the Czech Republic. Tha practical part deals with qualitative research using semi-structured interviewes with volunteers of the Pět P Programme in Zlin. The research objective is to detect, how do volunteers of the Pět P Programme in Zlin evaluate the benefits of supervision.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33820
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
vítek_2014_dp.pdf 1.498Mb PDF View/Open
vítek_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
vítek_2014_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account