Technologie gravírování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technologie gravírování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílek, Ondřej
dc.contributor.author Janalík, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:21Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:21Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28506
dc.description.abstract Cílem této práce je stanovit vhodné řezné podmínky pro technologii gravírování na CNC stroji. Technologie gravírování představuje rytí do materiálu, při kterém dochází k vytvoření velice odolného řezu. Je využívána například při tvorbě štítků nebo informativních cedulí. Využívá se jednobřitý nástroj s gravírovacím hrotem a akrylové desky od firmy Gravo Tech s.r.o. Vytvořené produkty názorně ukazují, že optimální hloubka řezu je 0,1 mm 0,2 mm a šířka záběru 4% - 5% průměru nástroje tak, aby byl výsledný text na produktu čitelný a obrázek dostatečně viditelný. Na základě zjištěných údajů je možné nastavit optimální podmínky při navrhování grafiky ke gravírování.
dc.format 81 s. (50 770 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gravírování cs
dc.subject CNC cs
dc.subject rytí cs
dc.subject řez cs
dc.subject řezné podmínky cs
dc.subject hloubka řezu cs
dc.subject šířka řezu cs
dc.subject tvorba štítků cs
dc.subject tvorba cedulí cs
dc.subject engraving en
dc.subject CNC engraving en
dc.subject cutting en
dc.subject cutting conditions en
dc.subject cutting depth en
dc.subject cutting width en
dc.subject creating labels en
dc.subject creating signs en
dc.title Technologie gravírování
dc.title.alternative Engraving Technology
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Knedlová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to set a suitable cutting parameters for the engraving technology on CNC machine. Technology engraving represents engraving of material in which there is to create a very durable cutting. It is used for example to create labels or informative signs. It is used with a single sided engraving tool tip and acrylic panels from Gravo Tech s.r.o. Creating product demonstrate that the optimal depth of cut is 0.1 mm - 0.2 mm and width of cut of 4% - 5% diametr tools so that the resulting text on the product image is as readable and visible. Based on the data, it is possible to set the optimum conditions when designing graphics for engraving.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34154
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
janalík_2014_dp.pdf 5.431Mb PDF View/Open
janalík_2014_vp.pdf 176.7Kb PDF View/Open
janalík_2014_op.pdf 158.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account