Další profesní vzdělávání učitelů základních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Další profesní vzdělávání učitelů základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prusáková, Viera
dc.contributor.author Černá, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:01Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28725
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání učitelů základních škol. Práce je rozdělena do dvou části teoretické a praktické. Teoretická část objasňuje základní pojmy, zabývá se důležitostí dalšího vzdělávání pro profesní rozvoj učitele, cíli dalšího vzdělávání učitelů, motivací učitelů k dalšímu vzdělávání, systémem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a legislativou týkající se této oblasti. V závěru teoretické části jsou pojmenovány největší problémy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V praktické části jsou analyzována dosavadní výzkumná šetření v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, je vyhodnocen dotazník, který se týká vybraných otázek z oblasti dalšího vzdělávání učitelů základních škol, provedena analýza dalšího vzdělávání na vybraných základních školách ve Zlínském kraji a provedena analýza nabídky dalšího vzdělávání učitelů ve Zlínském kraji. Na základě těchto analýz je vypracováno doporučení k řešení problémů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Další vzdělávání učitelů cs
dc.subject profesní rozvoj cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject učitelé cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Further education of teachers en
dc.subject professional development en
dc.subject education en
dc.subject elementary school en
dc.subject teachers en
dc.subject motivation en
dc.title Další profesní vzdělávání učitelů základních škol
dc.title.alternative Further Professional Training of Primary School Teachers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problem of the following professional education of primary school teachers. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part explains the basic concepts, it deals with the importance of the following education for the professional development of a teacher, and it aims for further education of teachers as well as motivation of teachers to further education, and the system of further education of teachers and legislation regarding this field. At the end of the theoretical part are named the greatest issues of the teachers´ further education. In the practical part are analyzed already existing research investigations in the field of the further teacher education, it is evaluated a questionnaire that relates to selected questions from the further teachers´ education of primary schools. There is done an analysis of further education in selected primary schools in the Zlín Region, and also an analysis of offer of further education of teachers in the Zlín Region. Based on these analyzes is elaborated a recommendation to address the problems of further education of teachers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34428
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
černá_2014_dp.pdf 2.479Mb PDF View/Open
černá_2014_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
černá_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account