Využití nástrojů PR k posílení brandu Nadace Tomáše Bati

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití nástrojů PR k posílení brandu Nadace Tomáše Bati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Adamíková, Anežka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:02Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28998
dc.description.abstract Cílem této bakalářská práce je analýza nástrojů public relations, které posilují brand Nadace Tomáše Bati u zvolené cílové skupiny. Autorka za tímto účelem zpracovává teorii seznamující s neziskovým sektorem a oblastí public relations obecně. Konkrétně se teorie soustředí na využívání nástrojů PR, branding a integrovanou marketingovou komunikaci. Praktická část představuje Nadaci Tomáše Bati, její činnosti a aktivity. Interní analýza zjišťuje praxi současného využívání nástrojů PR, všímá si slabin i funkčních způsobů komunikace. Marketingový průzkum zkoumá postoje a názory jedné z mnoha cílových skupin veřejnosti, která je rozdělena na pravidelné návštěvníky akcí NTB a studenty. Interní analýza i marketingový průzkum využívají kvalitativních metod zkoumání. Na základě získaných dat, názorů a postojů jsou navržena doporučení pro zlepšení komunikace NTB s danou cílovou skupinou.
dc.format 61 s. (78 781 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject public relations cs
dc.subject branding cs
dc.subject integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject nadace cs
dc.subject nástroje PR cs
dc.subject Nadace Tomáše Bati cs
dc.subject public relations en
dc.subject branding en
dc.subject integrated marketing communication en
dc.subject non-profit sector en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject foundation en
dc.subject PR tools en
dc.subject The Thomas Bata Foundation en
dc.title Využití nástrojů PR k posílení brandu Nadace Tomáše Bati
dc.title.alternative Utilization of PR Tools to Enhance the Thomas Bata Foundation Brand
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kocourková, Ivana
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The objective of this bachelor thesis is an analysis of PR tools which enhances the perception of The Thomas Bata Foundation brand at its target audience. For this purpose, the general theory of non-profit sector and public relations is introduced. The theory part is particularly focused on the utilization of PR tools, branding and integrated marketing theory. The practical part introduces the activities of The Thomas Bata Foundation. There is the internal analysis undertaken, which points out the present practice of the utilization of PR tools, its weaknesses and strengths. Marketing survey explores opinions of the chosen target audience - the public which is divided into students and other visitors. The internal analysis and the marketing survey use the quantitative approach. Based on the gained data and opinions, the recommendations how to improve the communication with the chosen target group are suggested.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 34820
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
adamíková_2014_dp.pdf 2.958Mb PDF View/Open
adamíková_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
adamíková_2014_op.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account