Dekontaminace při průmyslových haváriích

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Dekontaminace při průmyslových haváriích

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Dekontaminace při průmyslových haváriích
Autor: Tlušťák, Kamil
Vedoucí: Mašek, Ivan
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem dekontaminace při průmyslových haváriích. V teoretické části je popsána legislativa týkající se dané problematiky. Jsou popsány příčiny vzniku průmyslových havárií a podrobněji jsou popsány úniky nebezpečných látek. Poslední část je věnována samotné dekontaminaci, kde jsou popsány obecné základy, metody a taky postupy provádění dekontaminace. Praktická část popisuje síly a prostředky, které použijí složky integrovaného záchranného systému při případné likvidaci úniku nebezpečné chemické látky. Jsou popsány ochranné oděvy, sorbenty a detekční zařízení. Další část je věnována prostředkům dekontaminace osob a techniky, kterými disponují jednotky Hasičského záchranného sboru a také jednotky Armády České republiky. Poslední část práce popisuje likvidaci havárie automobilu převážejícího amoniak, s důrazem na dekontaminaci osob.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29712
Datum: 2014-02-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ochrany obyvatelstva
Studijní obor: Ochrana obyvatelstva
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 35880


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
tlušťák_2014_dp.pdf 4.229Mb PDF Zobrazit/otevřít
tlušťák_2014_vp.pdf 94.89Kb PDF Zobrazit/otevřít
tlušťák_2014_op.pdf 166.7Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet