Stanovení vybraných analytických parametrů ve víně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení vybraných analytických parametrů ve víně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubelová, Zuzana
dc.contributor.author Zálešáková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:13Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:13Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29756
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analýza a stanovení analytických parametrů ve víně ročníku 2010 klasickými metodami. Teoretická část je zaměřena na technologii výroby vína, chemické složení a především na skladování vína a změny probíhající ve víně během skladování. Praktická část se zabývá rozborem 7 vzorků bílých i červených vín pocházejících ze Slovácké podoblasti s následným porovnáním původních analýz. Ve vínech byla stanovena specifická hmotnost, celkový extrakt, obsah alkoholu, titrovatelných kyselin, redukujících cukrů a volného a vázaného oxidu siřičitého. Dále byla stanovena antioxidační aktivita metodou DPPH, celkový obsah polyfenolů Folin-Ciocalteuovým činidlem a obsah biogen-ních aminů pomocí UPLC.
dc.format 94 s. (119012 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Víno cs
dc.subject antioxidanty cs
dc.subject fenolické látky cs
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject skladování vína cs
dc.subject Wine en
dc.subject antioxidants en
dc.subject phenolic compounds en
dc.subject biogenic amines en
dc.subject storage of wine en
dc.title Stanovení vybraných analytických parametrů ve víně
dc.title.alternative Determination of Selected Analytical Parameters in Wine
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to determine analytical parameters in the wine (vintage 2010) by classical methods. The theoretical part focuses on technology of wine, chemical composi-tion of wine and especially wine storage and the changes taking place in the wine during storage. The practical part deals with classical analytical methods and the overall analysis of 7 samples of white and red wines from Slovácko region with subsequent comparison with the original analyses. Determined parameters include density, extract, alcohol, titratable acids, reducing sugars, and sulphur dioxide, both free and bounded. Furthermore, anti-oxidant activity, total polyphenol content and biogenic amines were analysed.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35951
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
zálešáková_2014_dp.pdf 1.667Mb PDF View/Open
zálešáková_2014_vp.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open
zálešáková_2014_op.pdf 111.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account