Porovnání plnění Spotřebního koše v jídelnách předškolního stravování v Uherském Hradišti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Porovnání plnění Spotřebního koše v jídelnách předškolního stravování v Uherském Hradišti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gál, Robert
dc.contributor.author Pašková, Věra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:02Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29857
dc.description.abstract Práce se zabývá stravováním v mateřských školkách. Především se soustředí na plnění Spotřebního koše, který je velmi důležitý pro veškeré školní stravování. Zabývá se podrobněji jeho významem, jednotlivými komoditami a doporučeními pro jeho dodržení. Je zde zmíněn vhodný a nevhodný způsob výživy a jeho dopad na zdraví dětí a různé alternativní způsoby stravování. Dále je popsána historie a význam školního stravování a s ním související platná legislativa. Doporučení pro dodržení pestrosti stravy a výčet nejvíce používaných druhů masa ve školních jídelnách. V praktické části je sledováno a porovnáváno plnění Spotřebního koše v teorii a praxi, dále plnění dvou zvolených komodit (maso a ryby) a preferenční vyhodnocení jednotlivých druhů masa v jídelnách předškolního stravování v Uherském Hradišti s doporučenou pestrostí stravy.
dc.format 86 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výživa dětí cs
dc.subject spotřební koš cs
dc.subject školní stravování cs
dc.subject doporučená pestrost stravy cs
dc.subject children's nutrition en
dc.subject consumer basket en
dc.subject market basket en
dc.subject school catering en
dc.subject recommended variety of food en
dc.title Porovnání plnění Spotřebního koše v jídelnách předškolního stravování v Uherském Hradišti
dc.title.alternative Comparison of Market Basket Filling in Pre-School Catering in Uherské Hradiště
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kráčmar, Stanislav
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated My work deals with pre school catering. It is primarily focused on meeting the consumer basket, which is very important for all kinds of school catering, in more detail it aims at its importance, individual commodities and recommendations how to meet it. Both appropriate and inappropriate way of nutrition and their impact on children's health, as well as other alternative ways of nutrition, are mentioned. The history and importance of school catering and the related applicable legislation are described. In addition, recommendations for keeping food variety and a list of the most used meats in school canteens. In the practical part meeting the consumer basket in theory and practice is monitored and compared, as well as meeting two selected commodities (meat and fish) and preferential evaluation of different types of meat consumed in pre school canteens in Uherské Hradiště with the recommended dietary variety.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36103
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
pašková_2014_dp.pdf 1.148Mb PDF View/Open
pašková_2014_vp.doc 101Kb Microsoft Word View/Open
pašková_2014_op.doc 94Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account