Autotuning regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Autotuning regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korbel, Jiří cs
dc.contributor.author Pišan, Radim cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:23:33Z
dc.date.available 2010-07-13T11:23:33Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/301
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je studium vlivu dopravního zpoždění na regulační obvod a jeho odstranění pomocí známých metod aproximace. Řízený systém vyššího řádu je pomocí reléového experimentu aproximován soustavou prvního řádu s dopravním zpožděním. Pro návrh regulátorů je zvolena algebraická metoda pomocí řešení diofantických rovnic v okruhu ryzích a stabilních racionálně lomených funkcí RPS. Pro ověření popisovaných algoritmů je vytvořen programový systém v prostředí Matlab-Simulink. cs
dc.format 46 cs
dc.format.extent 1195262 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Transmission delay en
dc.subject relay en
dc.subject transmission delay approximation en
dc.subject algebraic model en
dc.subject RPS circuits en
dc.subject Dopravní zpoždění cs
dc.subject relé cs
dc.subject aproximace dopravního zpoždění cs
dc.subject algebraické metody cs
dc.subject okruh RPS cs
dc.title Autotuning regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním cs
dc.title.alternative Autotuning regulators for systems with transmission delay en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokop, Roman cs
dc.date.accepted 2006-06-26 cs
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelory thesis is the study of the influence that the transmission delay has on the regulatory circuit and its removal using the well-known methods of approximation. Using the relay experiment, the regulated high-order system is approximated with the first order system with transmission delay. The regulators are projected with the algebraic method that is utilizing solution of the diophantine formulas in the ring of genuine and stable fractional rational functions RPS. The described algorithms were verified using the program component created in the Matlab-Simulink development environment. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3754
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pišan_2006_bp.pdf 1.139Mb PDF View/Open
pišan_2006_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
pišan_2006_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account