Řízení reálného modelu zásobníku na kapalinu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení reálného modelu zásobníku na kapalinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěšek, Jiří
dc.contributor.author Mašlan, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:09Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30236
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na metody modelování, simulace a řízení technologických procesů reprezentovaného zásobníkem na kapalinu. Nejprve byl vytvořen matematický model tohoto procesu, na kterém byly provedeny simulační experimenty, které byly poté ověřeny měřením na reálném modelu zařízení. Pro řízení byla navržena adaptivní metoda, která patří do třídy tzv. moderních metod řízení. Tato metoda je založena na volbě externího lineárního delta modelu (delta-ELM) jehož parametry jsou průběžně identifikovány a parametry regulátoru jsou přepočítány na základě těchto identifikovaných parametrů. Syntéza řízení využívá polynomiální syntézu společně s metodou přiřazení pólů a spektrální faktorizací. Navržený regulátor byl nejdříve simulačně ověřen na matematickém modelu a poté také měřením na reálném modelu zásobníku na kapalinu, který je součástí laboratorního modelu PCT 40. Tato metoda řízení dovoluje měnit průběh regulačního pochodu vhodnou volbou polohy umístění pólu. Výsledky ukázaly, že vybrané adaptivní řízení prokazuje dobré regulační výsledky a může být použito i pro tento nelineární systém.
dc.format 101 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zásobník na kapalinu cs
dc.subject matematický model cs
dc.subject STC cs
dc.subject polynomiální syntéza cs
dc.subject umístění pólů cs
dc.subject ELM cs
dc.subject rekurzivní identifikace cs
dc.subject water tank en
dc.subject mathematical model en
dc.subject STC en
dc.subject polynomial synthesis en
dc.subject pole placement method en
dc.subject ELM en
dc.subject recursive identification en
dc.title Řízení reálného modelu zásobníku na kapalinu
dc.title.alternative Control of the Real Model of the Water Tank
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matějíčková, Katarína
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated This thesis deals with methods of modeling, simulation and control of technological processes represented by the water tank. First of all the mathematical model was created which were conducted simulation experiments, which were then verified by measurements on the real model. The adaptive control method was designed for control which belong to the class of so-called modern control methods. This method is based on the external linear model delta (delta-ELM) whose parameters are continuously identified and parameters of controller are recalculated based on the identified parameters. The synthesis of control use polynomial method along with pole placement method and spectral factorization. The designed controller was verified by simulation on a mathematical model and then was verified on the real model of water tank which is part of laboratory model PCT 40. This control method allows to change the course of measurement result by choice of the value of pole placement. Results showed that the selected control method prove efficient results of control that is why this control method can be use for this nonlinear system.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36585
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-11


Files in this item

Files Size Format View
mašlan_2014_dp.zip 21.99Mb Unknown View/Open
mašlan_2014_vp.pdf 140.0Kb PDF View/Open
mašlan_2014_op.pdf 625.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account