Marketingový potenciál výstav v Galerii umění Prostějov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový potenciál výstav v Galerii umění Prostějov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Flaschková, Alžběta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:15Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30445
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o problematice fundraisingu v oblasti kultury. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány pojmy související s fundraisingem a sponzoringem kulturních institucí a zmapovaná současná situace v této oblasti. V praktické části seznamuje s konkrétními fundraisingovými metodami Galerie umění Prostějov. Zabývá se také přímo sponzory- jejich důvody a motivací galerii podpořit. V konečné fázi přináší návrhy konkrétních řešení a doporučení k zefektivnění fundraisingových aktivit a komunikace.
dc.format 64 s. (101 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fundraising cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject galerie cs
dc.subject kultura cs
dc.subject motivace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject propagace cs
dc.subject Andy Warhol cs
dc.subject Fundraising en
dc.subject sponsoring en
dc.subject galery en
dc.subject art en
dc.subject culture en
dc.subject motivation en
dc.subject communication en
dc.subject promotion en
dc.subject Andy Warhol en
dc.title Marketingový potenciál výstav v Galerii umění Prostějov
dc.title.alternative Marketing Potential of Exhibitions at the Prostějov Art Gallery
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with fundraising in the field of culture. It is divided to theoretical and practical part. The theoretical part describes terms which are connected with fundraising and sponzoring of cultural institutions. The practical part defines and introduces concrete fundraising methods of Galerie umění Prostějov. It deals also directly with sponsors. their reasons and motivation to support the galery. In the end it brings the drafts of specific conclusions and recommendations for efficiency of fundraising activities and communication.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36864
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
flaschková_2014_dp.pdf 1.749Mb PDF View/Open
flaschková_2014_vp.doc 152Kb Microsoft Word View/Open
flaschková_2014_op.doc 153Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account