Inhibiční účinky bakteriocinů gramnegativních bakterií izolované z potravin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inhibiční účinky bakteriocinů gramnegativních bakterií izolované z potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Magda
dc.contributor.author Urbanová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:33Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:33Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30844
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na koliciny a mikrociny, antimikrobiální látky produkované bakteriemi Escherichia coli a příbuznými druhy či rody čeledi Enterobacteriaceae. Bylo pojednáno o jejich klasifikaci, vlastnostech a mechanizmu účinku. Cílem této práce bylo sledovat inhibiční vliv bakteriocinů na vybrané bakterie izolované z potravin a sbírkové kmeny Salmonella sp., ke kterému byla použita metoda vpichu. Dalším cílem bylo testování výskytu bakteriocinogenie u gramnegativních bakteriálních izolátů z potravin jiných než Escherichia coli. Ke studiu výskytu bakteriocinogenie bylo použito 48 gramnegativních bakteriálních kmenů izolovaných převážně z těl chlazených kuřat, dále pak ze syrového masa k výrobě fermentovaných klobás a jedlého hmyzu. Ze všech testovaných 15 rodů byla potvrzena produkce bakteriocinu pouze u jednoho kmenu druhu Pseudomonas fulva izolovaného z jedlého hmyzu.
dc.format 71. s (98 933)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bakteriocinogenie cs
dc.subject Escherichia coli cs
dc.subject inhibice cs
dc.subject koliciny cs
dc.subject mikrociny cs
dc.subject bacteriocinogeny en
dc.subject colicins en
dc.subject Escherichia coli en
dc.subject inhibition en
dc.subject microcins en
dc.title Inhibiční účinky bakteriocinů gramnegativních bakterií izolované z potravin
dc.title.alternative Inhibitory Activity of Bacteriocins Produced by Gram-negative Bacteria Isolated from Food
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Holko, Ivan
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This work is focused on colicins and microcins, antimicrobial substances produced by bacteria Escherichia coli and related species or genera of the family Enterobacteriaceae. It dealt with the classification, properties and mechanism of action. The aim of this study was to investigate the inhibitory activity of bacteriocins on selected bacteria isolated from food and collection strains of Salmonella sp. by stab method. The other aim was to determine the incidence of bacteriocinogeny in gram-negative bacteria other than Escherichia coli isolated from foods. Forty-eight gram-negative bacterial strains isolated mostly from chilled chicken carcasses, raw meat for the production of fermented sausages and edible insect were used to study the incidence of bacteriocinogeny. Only one strain of the species Pseudomonas fulva isolated from edible insects from all 15 tested genera produced bacteriocin.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30115
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
urbanová_2014_dp.pdf 2.603Mb PDF View/Open
urbanová_2014_vp.pdf 69.05Kb PDF View/Open
urbanová_2014_op.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account