Fyzikálně-chemická analýza výrobků pšeničného müsli

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fyzikálně-chemická analýza výrobků pšeničného müsli

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sumczynski, Daniela
dc.contributor.author Bartošová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:53Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30892
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá fyzikálně-chemickou analýzou pšeničného müsli. V teoretické části jsou shrnuty druhy pšenice a její chemické složení. Podstatná část teorie je zaměřena na pšeničné müsli, jeho výrobu, známé druhy a složení. Dále je v práci charakterizována stravitelnost a antioxidační aktivita obilovin. Poslední kapitola teoretické části je věnována metodám stanovení vzorků. V praktické části diplomové práce je popsána příprava pšeničných vloček z jednotlivých druhů pšenice a vzorků müsli, stanovení základních chemických parametrů, jako je obsah sušiny a vlhkosti, popela, hrubých bílkovin, hrubé vlákniny a také stravitelnosti a antioxidační aktivity.
dc.format 92 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Netradiční pšenice cs
dc.subject müsli cs
dc.subject bílkoviny cs
dc.subject hrubá vláknina cs
dc.subject stravitelnost cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject Non-traditional wheat en
dc.subject muesli en
dc.subject crude protein en
dc.subject crude fibre en
dc.subject digestibility en
dc.subject antioxidant aktivity en
dc.title Fyzikálně-chemická analýza výrobků pšeničného müsli
dc.title.alternative Physico-chemical Analysis of Products of Wheat Muesli
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Škrovánková, Soňa
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on a physico-chemical analysis of non-traditional wheat and muesli products. The theoretical part includes a description of types and chemical composi-tion of wheat grains. Fundamental part of this theory is focused on wheat muesli, its pro-duction, varieties and composition. Next, digestibility and antioxidant activity of the cere-als are characterised. The last chapter of the theoretical part is dedicated to sample assess-ment methods. Preparation of the wheat flakes from the individual non-traditional-wheat and samples of muesli are described in the experimental part, in addition basic chemical specifications such as dry matter, ash content, crude protein, crude fibre and digestibility and antioxidant activity are determined.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30600
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
bartošová_2014_dp.pdf 2.528Mb PDF View/Open
bartošová_2014_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
bartošová_2014_op.doc 98.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account