Využití nástrojů marketingového mixu ke zvýšení prodeje na trhu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití nástrojů marketingového mixu ke zvýšení prodeje na trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánová, Jana
dc.contributor.author Horáková, Hana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:00Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:00Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30990
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nástroji marketingového mixu potřebné ke zvýšení prodeje. Práce je rozdělena do dvou částí, které tvoří teoretickou a praktickou část. První část obsahuje teoretické poznatky, které se aplikují v praktické části. Také obsahuje informace o historii vzniku piva, nástroje marketingového mixu, SWOT analýzu a marketingový výzkum. V praktické části jsou obsaženy: informace o historii podniku, popis současného marketingového mixu, analýza SWOT a dotazníkové šetření. Jednotlivé části marketingového mixu obsahují zhodnocení aktuální situace v podniku a následné navrhnutí optimálního řešení ke zvýšení prodeje na trhu.
dc.format 71 s. (90 656)
dc.format.extent 2431845
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Pivovar Malenovice cs
dc.subject pivovarnictví cs
dc.subject proces výroby cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Malenovice brewery en
dc.subject brewing en
dc.subject production proces en
dc.subject marketing research en
dc.title Využití nástrojů marketingového mixu ke zvýšení prodeje na trhu
dc.title.alternative The Use of Instruments of the Marketing Mix to Increase Sales on the Market
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with marketing mix instruments needed to increase sales. The work is divided into two parts which constitute the theoretical and practical part. The first part includes theoretical knowledge which are applied in the practical part. It also contains information about beer history and marketing mix, SWOT analysis and marketing research. In the practical part includes: information on the company's history, a description of the current marketing mix, SWOT analysis and questionnaire survey. Individual parts of the marketing mix include an assessment of the current situation in the business and then propose an optimal solution to increase sales in the market.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40994
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
horáková_2015_dp.pdf 2.319Mb PDF View/Open None
horáková_2015_op.pdf 808.4Kb PDF View/Open None
horáková_2015_vp.pdf 610.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account