Marketingová (komunikačná) stratégia riešenia spoločenského (sociálneho) problému

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Marketingová (komunikačná) stratégia riešenia spoločenského (sociálneho) problému

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Marketingová (komunikačná) stratégia riešenia spoločenského (sociálneho) problému
Autor: Blašková, Zuzana
Vedoucí: Juříková, Martina
Abstrakt: Diplomová práca v prvej časti definuje sociálny marketing a pojmy s ním súvisiace, približuje výz-nam zdravého životného štýlu a objasňuje základy marketingového výskumu. Praktická časť sa skladá z komparatívnej analýzy troch rozdielnych zahraničných kampaní za zvýše-nie konzumácie ovocia a zeleniny a z výskumu formou dotazníkového šetrenia, ktorý ana-lyzuje informovanosť o prínosoch konzumácie ovocia a zeleniny a motiváciu k tejto kon-zumácii medzi mladými ľuďmi. Na základe zistení z praktickej časti je v projektovej časti vytvorený návrh komunikačnej kampane, ktorej cieľom je zlepšiť informovanosť o príno-soch konzumácie ovocia a zeleniny a zvýšiť samotnú spotrebu. Návrh komunikačnej kam-pane by mohol byť inšpiráciou pri vytváraní kampane podobného druhu pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo niektorej z neziskových organizácií.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31054
Datum: 2015-01-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 41062


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
blašková_2015_dp.pdf 2.060Mb PDF Zobrazit/otevřít None
blašková_2015_op.doc 151Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
blašková_2015_vp.doc 149.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet