Racionalizace technické přípravy výroby dané součásti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Racionalizace technické přípravy výroby dané součásti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čop, Jiří
dc.contributor.author Zítka, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:48Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:48Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31152
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá racionalizací technické přípravy výroby, ručním a stroj-ním programováním zadané součásti. V teoretické části práce je provedena rešerše na téma Technologie výroby kovových součástí, včetně progresivních technologií. Další rešerše se zabývají technickou přípravou výroby s uvedením ERP systémů a CNC programování, kde jsou zmíněny hlavní pojmy i přehled CAD/CAM systému v ČR. V praktické části samotné je srovnání ručního programování zadané součásti pro CNC obráběcí stroj a strojního programování zadané součásti v CAM systému. Tato část se zabývá také racionalizací přípravy výroby tunelových vtoků na tvárnici čtyřnásobné vstři-kovací formy. Bakalářská práce je uzavřena vyhodnocením porovnání ručního i strojního programování a také vyhodnocením racionalizace přípravy výroby vtokového ústí.
dc.format 79
dc.format.extent 4607274
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject CNC cs
dc.subject CAD/CAM software cs
dc.subject TPV cs
dc.subject NC programování cs
dc.subject CNC en
dc.subject CAD/CAM software en
dc.subject TPV en
dc.subject NC programming en
dc.title Racionalizace technické přípravy výroby dané součásti
dc.title.alternative Rationalization of Product Preparation of the Component
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bílek, Ondřej
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated This thesis deals with rationalizing the technical preparation of manufacture as well as manual and machine-operated programming of a given component. The thesis contains research of metallic components manufacturing technology, inc-luding progressive technologies. Other research concerns Technical preparation of manu-facturing with introducing ERP systems and CNC programming where the main terms as well as an overview of the CAD/CAM system in the Czech Republic is mentioned. The practical part itself includes a comparison of manual programming of a given component for CNC machine tool and machine-operated programming of a given compo-nent in the CAM system. This part also deals with rationalizing the preparation of tunnel inflows manufacture on a breeze block of a quadruple injection form. The thesis is comple-ted by evaluating the comparison of manual and machine-operated programming, as well as evaluating the rationalization of preparing the tunnel inflow manufacture.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34216
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-06-01


Files in this item

Files Size Format View Description
zítka_2015_dp.pdf 4.393Mb PDF View/Open None
zítka_2015_op.pdf 634.4Kb PDF View/Open None
zítka_2015_vp.pdf 103.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account