Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se společnostmi MO BALA s.r.o. a Čepos a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se společnostmi MO BALA s.r.o. a Čepos a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková, Miroslava cs
dc.contributor.author Kučerová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:16:08Z
dc.date.available 2010-07-14T21:16:08Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3120
dc.description.abstract Tématem mé bakaklářské práce je analýza spokojenosti maloobchodních prodejen se společnostmi MO BALA s.r.o. a Čepos a.s. Úspěch firem je posledních letech založen na přizpůsobení se potřebám zákazníka. Práci jsem rozdělila na dvě části. V teoretické části jsem podle literárních zdrojů vysvětlila podstatu marketingu, analýzy marketingového prostředí, marketingový výzkum, jeho cíl, zdroje dat, metody a techniky sběru dat a jeho využití. V praktické části zjišťuji na základě dotazníkového šetření spokojenost zákazníků se společnostmi MO BALA s.r.o. a Čepos a.s. Výsleky analyzuji a znázorňuji pomocí tabulek a grafů. Cílem mé bakalářské práce je vyhodnocení výsledků a snaha navrhnout řešení vedoucí k maximalizaci spokojenosti maloobchodních prodejen se společnostmi BALA s.r.o. a Čepos a.s. Společnostem navrhuji tyto poznatky realizovat v praxi. cs
dc.format 61 cs
dc.format.extent 984370 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject obchod cs
dc.subject customer en
dc.subject satisfaction en
dc.subject competition en
dc.subject business en
dc.title Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se společnostmi MO BALA s.r.o. a Čepos a.s. cs
dc.title.alternative Marketing research the satisfaction of customers with MO BALA s.r.o. and Čepos a.s. companies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal cs
dc.date.accepted 2007-06-14 cs
dc.description.abstract-translated The purpose of my bachelor's workis to analyze the satisafction of the retailing stores with BALA s.r.o. and Čepos a.s. companies. The company's success in the last few years is based on adapting to customer's needs. I have divided my work into following parts. In the teoretical part I have explained the core of marketing, analysis of marketing environment, marketing research, its aim, the source of data, methods and techniques of data capture and its utilization, everything according to literary sources. In the practical part, following questionnaire, I have tried to find out the satisfaction of customers with BALA s.r.o. and Čepos a.s. companies. I analyze the results and illustrate them by tables and graphs. The aim of my bachelor's work is to evaluace the results and the effort of suggesting the solution leasing to maximisation of the satisfaction of retailing stores with BALA s.r.o. and Čepos a.s. companies. I suggest to bring these findings into effect. en
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/114 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6887
dc.date.assigned 2007-03-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kučerová_2007_bp.pdf 961.2Kb PDF View/Open
kučerová_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
kučerová_2007_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account