Postoje české společnosti k postavení žen na trhu práce

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Postoje české společnosti k postavení žen na trhu práce

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Postoje české společnosti k postavení žen na trhu práce
Autor: Pešová, Monika
Vedoucí: Palovčíková, Geraldina
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá postoji společnosti k postavení žen na trhu práce. Teoretická část je zaměřena na problematiku rovnosti žen a mužů. Nejdříve jsou popisovány základní pojmy gender a pohlaví, genderové stereotypy a osvojování genderových rolí. Dále jsou interpretovány podmínky postavení žen na současném trhu práce, rovné příležitosti žen a mužů, možnosti uplatnění žen na pracovním trhu a propojení pracovního a rodinného života. Teoretická část práce definuje také rovnost a rovné zacházení, dále diskriminaci a její členění a jsou zde uvedeny okolnosti ovlivňující tento fenomén. Praktická část práce je zaměřena na kvantitativní výzkum, který zkoumá postoje respondentů k postavení žen na trhu práce, jejich vnímání pracovních pozic žen a mužů a také zkušenosti s diskriminací. Získané poznatky byly analyzovány a jsou vyhodnoceny v závěru práce včetně grafického znázornění.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31489
Datum: 2014-12-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 37706


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
pešová_2015_dp.pdf 886.7Kb PDF Zobrazit/otevřít None
pešová_2015_op.pdf 87.88Kb PDF Zobrazit/otevřít None
pešová_2015_vp.doc 60Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet