An Analysis of the Marketing Strategy of a Select Company in the Czech Republic

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of the Marketing Strategy of a Select Company in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Kolář, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:18Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31606
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o marketingové strategií vybrané společnosti v České republice, která se zabývá převážně velkoobchodním prodejem. Cílem bakalářské práce je odhalit slabé stránky v marketingové strategii a navrhnout doporučení pro její zlepšení. Teoretická část se zabývá problematikou týkající se marketingové strategie. Poté je v praktické části teorie aplikována na vybranou českou společnost za účelem popsání její marketingové strategie. Veškeré poznatky jsou shrnuty a dále rozvinuty ve SWOT analýze. Poslední kapitola praktické části navrhuje doporučení, na základě slabých stránek, pro zlepšení marketingové strategie společnosti.
dc.format 60 s. (89 221 znaků)
dc.format.extent 1650779
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject tržní segment cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject zdroje společnosti cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject společnost cs
dc.subject XY cs
dc.subject hloubkové interview cs
dc.subject interní data cs
dc.subject marketing strategy en
dc.subject market segment en
dc.subject marketing mix en
dc.subject company resources en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject company en
dc.subject XY en
dc.subject in-depth interview en
dc.subject internal data en
dc.title An Analysis of the Marketing Strategy of a Select Company in the Czech Republic
dc.title.alternative An Analysis of the Marketing Strategy of a Select Company in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated A bachelor thesis deals with a marketing strategy of a select wholesale company in the Czech Republic. The main objective is to reveal weaknesses in the marketing strategy and suggest particular improvement. The theoretical part is concerned with issues relating to marketing strategy. Afterwards, in the analytical part, the theory is applied to a particular Czech company so as to describe its marketing strategy. All the findings are summarized and further elaborated in SWOT analysis. Focusing on weaknesses, the last chapter of the analysis suggests ideas for improvement of the marketing strategy.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 37912
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-07
local.subject strategický marketing cs
local.subject strategic marketing en


Files in this item

Files Size Format View Description
kolář_2015_dp.pdf 1.574Mb PDF View/Open None
kolář_2015_op.doc 46Kb Unknown View/Open None
kolář_2015_vp.doc 48Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account