Návrh interiéru společných prostor České televize

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh interiéru společných prostor České televize

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klang, Michael
dc.contributor.author Čenková, Alexandra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:21Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:21Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31624
dc.description.abstract Cílem mé práce je navrhnout nový interiér v zadaných prostorách České televize ( ČT ). Hlavním záměrem této práce je vytvořit reprezentativní, čistý, moderní, jasný, přehledný a příjemný prostor, který bude svým vizuálním dojmem vypovídat o tom, že se nacházíme v prostorách televize. Prostory, které budu zpracovávat ve své práci se nacházejí v budově České televize s označením 24 a jsou to vstup, recepce, foyer, jídelna a čekárna před studiem 6. Tyto prostory spolu úzce souvisí a pro první dojem z budovy jsou velmi důležité , protože jimi prochází každý host nebo zaměstnanec. A proto je velmi důležité vytvořit reprezentativní prostory, které budou propagovat značku a produkty ČT.
dc.format 95 s. 103 871 znakov
dc.format.extent 9449600
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Televize cs
dc.subject Česká televize cs
dc.subject Česká televize cs
dc.subject ČT cs
dc.subject Budova 24 cs
dc.subject ČT24 cs
dc.subject televize cs
dc.subject interiér cs
dc.subject reprezentativnost cs
dc.subject čistota cs
dc.subject přehlednost cs
dc.subject modernizace cs
dc.subject propagace ČT cs
dc.subject Česká televize en
dc.subject Television en
dc.subject Czech Television en
dc.subject Building 24 en
dc.subject interior en
dc.subject representative en
dc.subject cleanliness en
dc.subject finesses en
dc.subject clarity en
dc.subject modernisation en
dc.subject promotion CT en
dc.title Návrh interiéru společných prostor České televize
dc.title.alternative Interior Design of the Common Areas at Czech Television
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koláček, Kamil
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The object of my dissertation is to design a new interior of selected space of Czech televi-sion. The main objective of this paper is to create a representative, fine, modern, clear and delightful area; which, by it's visual projection, will recall our presence in the television site. The areas that I will be working at in my dissertation are located within the premises of Czech television with the indication number 24; and these are entrance, reception, lobby, cafeteria and waiting room in front of the studio 6. These areas are closely interrelated, and therefore are very important for giving the very first sight of the building since every single guest of employee pass through these areas. Because of this fact, it is imperative to create a representative place that will successfully promote the brand and products of Czech Television.
dc.description.department Ateliér Prostorová tvorba
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 37974
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
čenková_2015_dp.pdf 9.011Mb PDF View/Open None
čenková_2015_op.pdf 555.1Kb PDF View/Open None
čenková_2015_vp.pdf 762.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account