The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds
Autor: Hamanová, Alena
Vedoucí: Vícha, Robert
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na studium povrchové aktivity vybraných sloučenin s adamantanovým skeletem. Tato aktivita je charakterizována prostřednictvím tzv. kritické micelární koncentrace, jež je klíčovým parametrem povrchově aktivních látek. V teoretické části této práce jsou představeny systémy pro uvolňování a transport léčiv. Tyto systémy mohou být tvořeny mj. povrchově aktivními látkami, které se vyznačují tvorbou supramolekulárních agregátů (micel). Další kapitoly této práce jsou věnovány vlastnostem a aplikacím povrchově aktivních látek a také procesu tvorby micel. Je zde také uveden přehled metod, které mohou být použity ke stanovení kritické micelární koncentrace. Ke stanovení tohoto důležitého parametru byly v praktické části zvoleny následující metody: tenziometrie, izotermální titrační kalorimetrie a sledování změn kontaktního úhlu v průběhu smáče-ní. Práce poskytuje srovnání hodnot kritických micelárních koncentrací v rámci jednotlivých vybraných vzorků, stejně tak jako srovnání těchto hodnot v závislosti na použité metodě. V praktické části je mimo jiné sledován vliv beta-cyklodextrinu na kritickou micelární koncentraci. Práce tak poodhaluje potenciál supramolekulárních systémů v biomedicínských aplikacích.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31892
Datum: 2015-01-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav chemie
Studijní obor: Chemie potravin a bioaktivních látek
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 38387


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
hamanová_2015_dp.zip 3.727Mb Neznámý Zobrazit/otevřít None
hamanová_2015_op.pdf 108.8Kb PDF Zobrazit/otevřít None
hamanová_2015_vp.doc 105Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet