Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard
Autor: Quach, Anh Hoang
Vedoucí: Popesko, Boris
Abstrakt: Rostoucí míra využití outsourcingu ve Vietnamských firmách vyvolala v posledních deseti letech významné změny v oblasti outsourcingu lidských zdrojů. Poptávka po využití služeb firem v oblasti outsourcingu lidských zdrojů soustavně vzrůstá a podminuje rozvoj tohoto odvětví do zcela nové fáze. Vzrůstající poptávka, spolu atraktivitou jihovýchodní Asie, umožňuje Vietnamské ekonomice stát se více konkurenceschopnou a způsobuje nárůst počtu podnikatelských subjektů, které poskytují HR outsourcingové služby. Na druhé straně tento rostoucí počet firem v oboru způsobuje rostoucí konkurenci a snahu těchto firem identifikovat konku-renční výhodu s cílem vytlačit konkurenty z trhu. Diplomová práce se zaměřuje na návrh metody měření výkonnosti označované jako Bal-anced Scorecard", která může hrát velmi významnou roli ve zvyšování konkurenceschop-nosti organizace. Tato metoda je v práci využita pro vytvoření komplexního nástroje řízení výkonnosti. V rámci práce je zpracován komplexní projekt aplikace této metody v pod-mínkách vybrané firmy. V rámci práce jsou také podrobně popsány dopady aplikace této metody na podnikovou konkurenceschopnost
URI: http://hdl.handle.net/10563/32118
Datum: 2015-02-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Business Administration
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 41094


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
quach_2015_dp.pdf 1.849Mb PDF Zobrazit/otevřít None
quach_2015_op.docx 24.32Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
quach_2015_vp.docx 27.12Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet