Přínosy občanského sdružení zaměřeného na animoterapii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přínosy občanského sdružení zaměřeného na animoterapii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Hanáková, Yvonne
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:26Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:26Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32230
dc.description.abstract Ve své práci se zabývám přínosy organizace, která se věnuje animoterapii, terapeutické práci se zvířaty, zaměřené primárně na pomoc a zlepšování životních podmínek seniorů a zdravotně postižených osob. V teoretické části se věnuji samotné organizaci, druhům animoterapií, jako je canisterapie, hiporehabilitace, lamoterapie. Samostatnou kapitolou jsou klienti organizace a další účastníci animoterapií, asistenti i terapeutická zvířata. Důležitou oblastí je i welfare zvířat. V praktické části jsem hledala odpověď na otázku přínosu organizace zabývající se animotrapií a také jsem zjišťovala, zda má lamoterapie své místo mezi tradičními formami zvířecích terapií. Ve výzkumu jsem vycházela z vlastního pozorování a zkušeností, které jsem měla možnost získat v průběhu zpracovávání diplomové práce a dále z interview se zaměstnanci a klienty společnosti. V závěru jsem také porovnala výsledky své práce s jinými výzkumy na téma zvířecích terapií, kde shodně docházíme k pozitivním dopadům animoterapií na zdraví člověka.
dc.format 97 s.
dc.format.extent 5792696
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject animoterapie cs
dc.subject zooterapie cs
dc.subject canisterapie cs
dc.subject hiporehabilitace cs
dc.subject hipoterapie cs
dc.subject lamot-erapie cs
dc.subject handicapované osoby cs
dc.subject senioři cs
dc.subject sociální aktivizace cs
dc.subject terapie za pomoci zvířat cs
dc.subject klient cs
dc.subject ústavní klient cs
dc.subject welfare cs
dc.subject občanské sdružení cs
dc.subject obecně prospěšná společnost cs
dc.subject animal assisted therapy en
dc.subject pet therapy en
dc.subject canistherapy en
dc.subject hippotherapy en
dc.subject llama ther-apy en
dc.subject disabled people en
dc.subject senior citizens en
dc.subject social mobilization en
dc.subject therapy with the help of animals en
dc.subject clients en
dc.subject institutional clients en
dc.subject welfare en
dc.subject civic association en
dc.subject public benefit corporation en
dc.title Přínosy občanského sdružení zaměřeného na animoterapii
dc.title.alternative Benefits of Citizens' Association Focused on Animal Therapy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated In my thesis I deal with benefits of an organization which focuses on animal assisted therapy, i.e. therapeutic work with animals, specialised primarily in helping elderly and disabled people and improving their living conditions. The theoretical part is devoted to the organization itself and to animal assisted therapy forms, such as canistherapy, hippother-apy and llama therapy. In a separate chapter I concentrate on clients of the organization as well as other pet therapy participants, assistants and therapy animals. An important area is the welfare of the animals. In the practical part I tried to answer the question of benefits of the organization dealing with animal assisted therapy and I also tried to find out whether llama therapy has its place among traditional forms of animal therapy. My research is based on my own observations and experience that I have gained during my work on the thesis as well as on interviews with employees and clients of the company. In the last part I compared the re-sults of my work with other research on the topic of animal therapy, which came to the same conclusion as my thesis - animal assisted therapy does have positive impact on hu-man health.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35181
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-02-20
local.subject hipoterapie cs
local.subject canisterapie cs
local.subject lamoterapie cs
local.subject hippotherapy en
local.subject canistherapy en
local.subject lama therapy en


Files in this item

Files Size Format View Description
hanáková_2015_dp.pdf 5.524Mb PDF View/Open None
hanáková_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
hanáková_2015_vp.docx 17.18Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account