Osamělé rodičovství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Osamělé rodičovství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Havlíček, Libor
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:27Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32237
dc.description.abstract Fenomén osamělého rodičovství se v určité formě objevuje napříč historií, především v období velkých společenských změn. V diplomové práci jsem se zaměřil na faktory zapříčiňující nárůst počtu jedinců vychovávajících dítě bez druhého rodiče. Ze sociálního hlediska je také důležité určení determinantů vyvolávajících problémy ve společenském statusu a uplatnění osamělého rodiče. Často jsou totiž exkludováni z plné participace na zdrojích společnosti. Považuji za nutné seznámit veřejnost s osobností, sociálním postavením, prostředím a životní situací rodičů a poukázat na "záchytné body" pomáhající překlenout období výchovy dítěte bez partnerské pomoci. V oblasti variantního rodičovství existuje stále mnoho polopravd a mýtů, které je nutné vyvrátit. V praktické části diplomové práce byla provedena analýza dat získaných v rozhovorech s osamělými rodiči, z nichž někteří byli v této situaci před lety, jiní si ji právě čerstvě prožívají.
dc.format 198 s. (347 211 znaků)
dc.format.extent 3897162
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject společnost cs
dc.subject dítě cs
dc.subject sociální exkluze cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject integrace cs
dc.subject axiologie cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject pravidla cs
dc.subject psychika cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject pomáhající organizace cs
dc.subject Family en
dc.subject society en
dc.subject child en
dc.subject social exclusion en
dc.subject divorce en
dc.subject integration en
dc.subject axiology en
dc.subject values en
dc.subject rules en
dc.subject psyche en
dc.subject carrier en
dc.subject social environment en
dc.subject help organizations en
dc.title Osamělé rodičovství
dc.title.alternative Solitary Parenthood
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated The lone parenthood phenomenom occured in various forms throughout the history, especially in periods of big social changes. In this thesis I focused on factors that cause the increase of individuals that take care about a child without the other parent. From the social point of view it is also important to determine factors that cause problems in social status and employability of lone parents. They are often excluded from the full participation on community resources. I consider it necessary to acquaint the public with personality, social status, environment and life situation of lone parents and show the ways how to help to cover the gap in bringing up the children without a partner to help. There are still many half-truths and myths about the variant parenthood which are necessary to be disproved. In the practical part of this thesis I made analys of data from the interviews made with lone parents. Some of them were in this situation years ago and some are currently experiencing it.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35246
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-30
local.subject osamělé matky cs
local.subject osamělí otcové cs
local.subject single mothers en
local.subject single fathers en


Files in this item

Files Size Format View Description
havlíček_2015_dp.pdf 3.716Mb PDF View/Open None
havlíček_2015_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
havlíček_2015_vp.doc 59Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account