Úloha pochvaly a trestu v procesu socializace jedince

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha pochvaly a trestu v procesu socializace jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Hnátovičová, Eva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:27Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32240
dc.description.abstract Téma diplomové práce se zaměřuje na úlohu pochvaly a trestu v procesu socializace jedince. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmu socializace a socializačními činiteli. Dále je zde popsán jedinec v socializačním procesu v dětství, dospělosti a stáří, vysvětlení pojmů pochvala a trest a jejich význam. Závěrečná část je zaměřena na pojetí pochval a trestů v pedagogice. V praktické části byl proveden výzkum pomocí strukturovaných rozhovorů zaměřených na zjištění, zda a jak nás formují pochvaly a tresty v procesu socializace.
dc.format 74 s.
dc.format.extent 1567028
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject socializace cs
dc.subject pochvala cs
dc.subject trest cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject dětství cs
dc.subject dospělost cs
dc.subject stáří cs
dc.subject socialization en
dc.subject praise en
dc.subject punishment en
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.subject childhood en
dc.subject adulthood en
dc.subject old age en
dc.title Úloha pochvaly a trestu v procesu socializace jedince
dc.title.alternative The Role of Praise and Punishment in Socialization Process of an Individual
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated The topic of the diploma thesis focuses on the role of praise and punishment in the process of socialization. The theoretical part deals with the explanation of the concept of socialization and socialization factors. Further the individual in the socialization process - in childhood, adulthood and old age, explain the concepts of praise and punishment and their importance. The final section focuses on the concept of praise and punishment in pedagogy. In the practical part of the research was conducted using a structured interview designed to determine whether and how our form of praise and punishment in the socialization process.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35258
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-25
local.subject odměny a tresty cs
local.subject rewards and punishments en


Files in this item

Files Size Format View Description
hnátovičová_2015_dp.pdf 1.494Mb PDF View/Open None
hnátovičová_2015_op.doc 56.5Kb Unknown View/Open None
hnátovičová_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account