Střídavá péče - klady a zápory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Střídavá péče - klady a zápory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Horáčková, Marie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32242
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá střídavou péčí jako jednou z možností porozvodového uspořádání poměrů dítěte. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola je věnována historickému pohledu na rodinu a manželství. Podrobně se zabývá vznikem a zánikem manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, popisuje průběh opatrovnického a rozvodového řízení a vysvětluje roli orgánu sociálně-právní ochrany dětí při úpravě poměrů dítěte. Ve druhé kapitole jsou uvedeny možnosti úpravy poměrů nezletilého dítěte po rozvodu či rozchodu rodičů. Kapitola třetí se pak blíže zabývá střídavou péčí, zejména jejími klady a zápory, zájmem dítěte a možnostmi sociální pedagogiky v porozvodové péči. V praktické části diplomové práce je vypracováno pět kasuistik, na kterých je demonstrována střídavá péče v praxi. Poslední část práce je věnována statistickým údajům o podílu této formy uspořádání poměrů dítěte v rozhodnutích soudů.
dc.format 110 s.
dc.format.extent 1684051
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject rozvod manželství cs
dc.subject střídavá péče cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject family en
dc.subject divorce marriage en
dc.subject shared custody en
dc.subject social and legal protection of children en
dc.title Střídavá péče - klady a zápory
dc.title.alternative Joint Custody - Pros and Cons
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with shared custody as one of the options of post-divorce arrangements of child relations. It is divided into a theoretical and a practical part. The first chapter is dedicated to a historical perspective on family and marriage. It deals in detail with the formation and dissolution of marriage, relationships between parents and children, describes the process of tutelage and divorce proceedings and explains the position of social and legal protection of children in an adjustment of child relations. The second chapter provides the possibilities of adjusting the relations of an under-age child after a divorce or a separation of the parents. The third chapter deals in more detail with shared custody, especially its pros and cons, the child's interests and possibilities of social pedagogy in post-divorce care. In the practical part of the thesis there are five case studies elaborated in which shared custody is demonstrated in practice. The last part is devoted to statistical data on the proportion of this form of child relations arrangement in court decisions.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35266
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-27
local.subject děti rozvedených rodičů cs
local.subject children of divorced parents en


Files in this item

Files Size Format View Description
horáčková_2015_dp.pdf 1.606Mb PDF View/Open None
horáčková_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
horáčková_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account