Společenské a sociální aspekty zvyšující se agresivity dětí a mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Společenské a sociální aspekty zvyšující se agresivity dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Kolařík, Pavel
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:32Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:32Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32270
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje objasnění problematiky společenských a sociálních aspektů zvyšující se agresivity dětí a mládeže. Práce je rozdělena na dvě části, a sice část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou objasněny pojmy agrese a agresivity, stejně jako teorie vzniku agrese. Dále jsem se zaměřil na aspekty ovlivňující agresivitu, stejně jako na sociálně patologické jevy determinované agresivitou. V neposlední řadě jsem zmínil také možnosti působení sociální pedagogiky při prevenci a terapii sociálně patologických jevů plynoucích z agresivity. Cílem praktické části diplomové práce bylo zjistit na základě vytvořeného dotazníku výskyt agrese na druhém stupni dvou vybraných základních škol v menším a ve velkém městě. Svá zjištění jsem podpořil ještě rozhovorem se školním psychologem.
dc.format 69 s. (114 716)
dc.format.extent 1258473
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova cs
dc.subject dispozice cs
dc.subject prevence cs
dc.subject eliminace cs
dc.subject aggression en
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.subject disposition en
dc.subject prevention en
dc.subject elimination en
dc.title Společenské a sociální aspekty zvyšující se agresivity dětí a mládeže
dc.title.alternative Social Aspects of Increasing Aggression of Children and Youth
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to clarify the issue of social and welfare aspects of the increasing aggressiveness of children and youth. The work is divided into two parts, namely part-cal of theoretical and practical part. The theoretical part explains the concepts of aggression and, as well as theories of aggression. Then I focused on aspects affecting aggression, as well as socio-pathological phenomena determined aggression. Finally, I also mentioned the possible influences of social pedagogy in the prevention and treatment of pathological social phenomena resulting from aggression. The practical part of the thesis was to determine, on the basis of a questionnaire created by the occurrence of aggression in the second stage of the two selected primary schools in the small and in the big city. I supported his findings have an interview with a school psychologist.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35546
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-24
local.subject prevence sociálně patologických jevů cs
local.subject agresivita dětí cs
local.subject pathological social phenomena prevention en
local.subject aggressiveness in children en


Files in this item

Files Size Format View Description
kolařík_2015_dp.pdf 1.200Mb PDF View/Open None
kolařík_2015_op.docx 20.75Kb Unknown View/Open None
kolařík_2015_vp.docx 19.83Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account