Úloha veřejné správy v sociální pedagogice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha veřejné správy v sociální pedagogice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Krásný, Vladan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:32Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:32Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32271
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Úloha veřejné správy v sociální pedagogice" se zabývá veřejnou správou, jako sociálním fenoménem, s řadou jejích problémů v samotné veřejné správě, tak i ve vztahu vnímání veřejné správy ze strany občanů. Současně zkoumá znalost občanů a jejich orientaci v systému veřejné správy, zvláště pak v té místní správě, která má na jejich život bezprostřední vliv (vztah jedince a prostředí a jeho socializace v něm). V teoretické části je popsán základní historický vývoj veřejné správy ve světě a vliv tohoto vývoje na veřejnou správu v České republice. Dále je v diplomové práci obsažena charakteristika a systém veřejné správy v současné době, včetně její strukturalizace a zaměření na té nejnižší její úrovní obci, nebo městské části. Praktická část je věnována výzkumu základních problému a neznalostí, s kterými se občané běžně potýkají. Pomocí kvantitativního výzkumného šetření, s pomocí techniky dotazníku a jeho statistického vyhodnocení, zjišťuje znalosti občanů o veřejné správě, vliv neznalosti na jejich vnímání veřejné správy a navrhuje řešení problému, z výsledku výzkumu vyplývajících.
dc.format 126 s. (29103 slov)
dc.format.extent 3030290
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject stát cs
dc.subject obec cs
dc.subject městská část cs
dc.subject město cs
dc.subject public administration en
dc.subject administration en
dc.subject self-government en
dc.subject state en
dc.subject township en
dc.subject borough en
dc.subject town en
dc.title Úloha veřejné správy v sociální pedagogice
dc.title.alternative The Role of Public Administration in Social Pedagogy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated The diploma thesis called "The role of public administration in the social pedagogy" deals with public administration as a social phenomenon together with some of its problems in the public administration itself as well as in the perception of public administration by citizens. At the same time it investigates the knowledge of citizens and their orientation in the system of public administration, especially in the local one which affects their lives directly (the relation between the individual and the surrounding and their socialization in it.) In the theoretical part the basic historical development of public administration in the world is described as well as the influence of this development on public administration in the Czech Republic. Further the diploma thesis includes the characteristics and the current system of the public administration together with its structuring and focus on its lowest level a township or a borough. The practical part is devoted to the survey on the basic problems and unknowingness which the citizens usually face. Using the quantitative research investigation with the help of a questionnaire technique and its statistical evaluation, it investigates citizens´ knowledge about public administration, the influence of unknowingness on their perception of public administration and it suggests a solution of the problem resulting from the survey´s outcome.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35555
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-07


Files in this item

Files Size Format View Description
krásný_2015_dp.pdf 2.889Mb PDF View/Open None
krásný_2015_op.doc 50.5Kb Unknown View/Open None
krásný_2015_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account