Mediální obraz seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mediální obraz seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neslušanová, Silvia
dc.contributor.author Kyselová, Dagmar
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:33Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:33Z
dc.date.issued 2014-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32275
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zjišťováním, analýzou a porovnáním témat, která byla se seniory spojována v deníku Mladá fronta v osmdesátých letech dvacátého století a v deníku Mladá fronta Dnes v současnosti. Zabývá se zjišťováním frekvence výskytu těchto témat ve vybraném médiu v těchto obdobích. Její teoretický základ představuje popis působení médií na společnost, základní charakteristiku vybraných médií a společenských podmínek, ve kterých vycházely. Je vymezen pojem senior a nejčastější stereotypy spojované se seniory. Výzkumná část práce obsahuje popis zjištěných témat, údaje o četnosti článků na tato témata, o jejich rozsahu a umístění. Je provedeno porovnání mezi oběma zkoumanými obdobími.
dc.format 78
dc.format.extent 4531089
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject médium cs
dc.subject senior cs
dc.subject masová komunikace cs
dc.subject stereotypy cs
dc.subject periodika cs
dc.subject článek cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject medium en
dc.subject senior en
dc.subject mass communication en
dc.subject stereotypes en
dc.subject periodicals en
dc.subject article en
dc.subject content analysis en
dc.title Mediální obraz seniorů
dc.title.alternative Media Representation of Seniors
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-13
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the identification, analysis and comparison of the topics that have been associated with seniors in the daily newspaper Mlada fronta in the eighties of the twentieth century and in the daily newspaper Mlada fronta Dnes today. It deals with identification of the occurrence frequency of these topics in the selected media during these periods. Its theoretical base is a description of the impact of the media on society, the basic characteristics of selected media and social conditions in which they were published. It defined the term senior and the most common stereotypes associated with seniors. The research part contains a description of the identificated topics, information on the frequency of articles on these topics, their extent and location. A comparison is made between both researched periods.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35561
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-06
local.subject mediální obraz cs
local.subject senioři cs
local.subject media coverage en
local.subject medial view en
local.subject older people en


Files in this item

Files Size Format View Description
kyselová_2015_dp.pdf 4.321Mb PDF View/Open None
kyselová_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
kyselová_2015_vp.docx 17.07Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account