Agresivita mládeže ve školském prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresivita mládeže ve školském prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Navrátil, Filip
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:38Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:38Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32300
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou agresivního chování žáků a studentů ve školním prostředí. Teoretická část rozkrývá poznatky o všech proměnných, které ovlivňují agresivitu a agresivní chování žáků a studentů. Rozebírá prostředí z pohledu nejdůležitějšího činitele při vývoji lidské osobnosti a s tím spojené přejímání správných vzorců chování. Následuje rozbor agrese a jejích podob. Jsou zde také uvedeny možnosti správného preventivního působení proti agresi i jejím projevům. Praktická část pomocí kvalitativního výzkumu odkrývá,do jaké míry se agresivní chování objevuje u žáků a studentů a to zejména směrem vůči pedagogům. Zároveň se zaobírá připraveností škol na případný výskyt agresivního chování u žáků.
dc.format 74
dc.format.extent 1031838
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mládež cs
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject prevence cs
dc.subject profylaxe cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject školní prostředí cs
dc.subject mimoškolní prostředí cs
dc.subject young people en
dc.subject aggression en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject prevention en
dc.subject prophylaxis en
dc.subject family environment en
dc.subject school environment en
dc.subject external influence en
dc.title Agresivita mládeže ve školském prostředí
dc.title.alternative Aggression of Youth in School Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the aggressive behaviour of pupils and students in the school environment. The theoretical part reveals the knowledge of all the variables that affect aggression and aggressive behavior of pupils and students. It analyzes the environment from the perspective of the most important factors in the development of the human personality and the associated acceptance of appropriate patterns of behaviour. Another part shows an analysis of aggression and its forms. There are also mentioned the possibility of proper preventive action against aggression and its manifestations. The practical part of the qualitative research finds the extent to which aggressive behaviour occurs in students, especially towards the teachers. At the same time, it focuses on preparedness of schools for any aggressive behaviour among pupils.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35670
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27
local.subject násilí ve škole cs
local.subject agresivita dětí cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject šikana učitelů cs
local.subject school violence en
local.subject aggressiveness in children en
local.subject juvenile delinquency en
local.subject bullying of teachers en


Files in this item

Files Size Format View Description
navrátil_2015_dp.pdf 1007.Kb PDF View/Open None
navrátil_2015_op.docx 18.16Kb Unknown View/Open None
navrátil_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account