Agresivita jako sociálně patologický jev dětí a mládeže ve školním prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresivita jako sociálně patologický jev dětí a mládeže ve školním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Nováková, Dana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:40Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:40Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32308
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce vysvětluje pojmy agrese a agresivity, zabývá se teoriemi vzniku agrese, jejími druhy a následky. Druhá kapitola se zaobírá kauzálními faktory vzniku agrese, jako je prostředí, výchova, osobnost jedince, chování chlapců a dívek a jejich rozdílností. Třetí kapitola vymezuje pojmy šikany, kyberšikany, její stádia a zúčastněné aktéry. Závěrečná kapitola teoretické části zmiňuje osobnost pedagoga, spolupráci školy, rodiny a dalších subjektů jako prvků v prevenci agresivního chování. Zároveň je zde výčet institucí a linek bezpečí, které poskytují pomoc v krizových situacích. Cílem praktické části je analyzovat rozsah a druhy agresivity na základních školách a její možné prevence z pohledu pedagogických pracovníků.
dc.format 92 s.
dc.format.extent 3115372
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject šikana cs
dc.subject škola cs
dc.subject žák cs
dc.subject učitel cs
dc.subject výchova cs
dc.subject aggression en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject cyberbullying en
dc.subject personality en
dc.subject prevention en
dc.subject background en
dc.subject bullying en
dc.subject school en
dc.subject student en
dc.subject teacher en
dc.subject education en
dc.title Agresivita jako sociálně patologický jev dětí a mládeže ve školním prostředí
dc.title.alternative Aggression As a Socio-Pathological Phenomenon of Children and Youth in School Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated The theoretical part explains the terms of aggression and aggressiveness, dealing with theories of aggression inception, its types and consequences. The second chapter deals with causal factors for the development of aggression, such as background, upbringing, individual personality, behavior of boys and girls and their differences. The third chapter defines the concept of bullying, cyberbullying, its stage and the actors involved. The final theoretical chapter mentions the teacher personality, cooperation between schools, families and other entities as factors in the aggressive behavior prevention. There is a list of institutions and emergency hotlines which provide assistance in crisis situations as well. The target of the practical part is to analyze the extent and types of aggression in primary school and its possible prevention from the teachers perspective.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35773
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-06
local.subject násilí ve škole cs
local.subject agresivita dětí cs
local.subject psychologie osobnosti cs
local.subject děti cs
local.subject rodina a škola cs
local.subject school violence en
local.subject aggressiveness in children en
local.subject psychology of personality en
local.subject children en
local.subject home and school en


Files in this item

Files Size Format View Description
nováková_2015_dp.pdf 2.971Mb PDF View/Open None
nováková_2015_op.doc 59Kb Unknown View/Open None
nováková_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account